Günümüzde Risale-i Nur talabesi olmak için, Risale-i Nurları yazmak gerekir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Asıl talebelik onun davasına hizmet etmektir. Nitekim Üstadımız talebenin tarifini yaparken, “Sözleri kendi malı gibi kabul ederek onun neşrini ve ilanını hayatının en mühim vazifesi telakki etmekten”(1) söz eder. Bu tarif kıyamete kadar bakidir ve bu şartı taşıyanlar Nur talebesidirler.

Risaleleri yazmak, bir çeşit hizmet tarzıdır, talebelik şartı değildir. Hatta okumak da bir dereceye kadar anlamanın vesilelerinden birisidir. Asıl olan Risalelerin vermek istediği mesajları, bilmek, anlamak ve hayatına aksettirerek lisan-ı kal ve hal ile dellallık etmektir. Onun için risale-i nur talebesi olmamım şartı ise; "Talebeliğin hassası ve şartı şudur ki: Sözleri kendi malı ve telifi gibi hissedip sahip çıksın ve en mühim vazife-i hayatiyesini onun neşir ve hizmeti bilsin."

Zaten kendisi bu manada Lahika Mektupları neşretmiş, özellikle ahir ömründe kendisini ziyarete gelenler için şu hatırlatmayı kapısına astırmıştır:

"Üstad'ın ziyaretçilere dair bir mektubu:

"Umum dostlarıma, hususan ziyaretçilere dair bir özrümü beyan etmeye mecbur oldum:

"Ekser hayatım inzivada geçtiği gibi, otuz-kırk senedir tarassud ve taarruza maruz kaldığımdan, zaruretsiz sohbet etmekten çekinip tevahhuş ediyorum. Hem eskiden beri maddî ve manevî hediyeler bana ağır geliyordu. Hem şimdi ziyaretçiler, dostlar çoğalmış; hem manevî mukabele lâzım gelmiş. Şimdi maddî bir lokma hediye beni hasta ettiği gibi, manevî bir hediye olan ziyaret etmek, görüşmek, hususan başka yerlerden musafaha için zahmet edip gelmek ziyareti dahi, ehemmiyetli bir hediye-i maneviyedir. Ona mukabele edemiyorum. Hem de ucuz değil, manen pahalıdır. Ben kendimi o hürmete lâyık görmüyorum. Manen mukabele de edemiyorum. Onun için şimdilik aynen maddî hediye gibi bir ihsan olarak bana manevî hediye gibi olan sohbetten zaruret olmadan men'edildim. Bazı beni hasta eder. Maddî hediyenin tam mukabilini vermediğim vakit beni hasta ettiği gibi. Onun için hatırınız kırılmasın, gücenmeyiniz."


"Risale-i Nur'u okumak, on defa benimle görüşmekten daha kârlıdır. Zâten benimle görüşmek; âhiret, iman, Kur'an hesabınadır. Dünya ile alâkamı kestiğim için, dünya hesabına görüşmek manasızdır. Âhiret, iman, Kur'an için ise; Risale-i Nur daha bana ihtiyaç bırakmamış. Hususan Tarihçe-i Hayat'taki mektublar... Hatta hizmetimdeki has kardeşlerimle de zaruret olmadan görüşemiyorum. Yalnız bazı Risale-i Nur'un fütuhatına ve neşriyatına ait bazı kimseler için görüşmek istesem, o zaman görüşmek caiz olabilir ve bana sıkıntı vermez."

"Bu noktayı bilmeyen ziyarete gelenlere haber veriyorum ki; birkaç senedir ceridelerle ilân etmişim ki, benimle görüşmek isteyenleri hususan uzak yerden gelerek görüşmeden gidenleri, hususî dualarıma dâhil ediyorum. Her sabah da dua ediyorum. Onun için de gücenmesinler.”
(2)

Dipnotlar:
(1) bk. Barla lahikası, (252. Mektup)
(2) bk. Emirdağ Lahikası-II, (112. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

tubiii

namaz tesbihatını da eklemiştir

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
müzeyyen göksoy
selam aleyküm yorumunuz güzel peki mektubatlar risalesinde ki yazımektubunu okudum.orda talabeligin şartlarından yazı yazmak ta var demi
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
mbalci

Benimle hakikat meşrebinde sohbet etmek ve görüşmek isteyen adam hangi risaleyi açsa, benimle değil, hâdim-i Kur'ân olan Üstadıyla görüşür ve hakaik-i imaniyeden zevkle bir ders alabilir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
şefkat

RİSALEİ NUR TALEBESİ OLMAK ONUN DAVASINA HİZMET ETMEK İLE OLUR. ELEŞTİRMEK DEĞİL. ÖZELLİKLE İMANİ KONULARDA RİSALELER YETERLİDİR. BİZDE BU KONULARDA BU KİTAPLARDAN FAYDALANABİLİRİZ.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
gayyur
muhterem kardeslerim risale-i nur talebeliğinde makamat geniştir bir iki talebelik şartını yapmakla da insallah talebelik semerelerinden istifade edilebilir lakin hakiki ve has talebelik 6000 sayfaya yayılmıs olan talebelik sartlarının elinden geldiğince kısm-ı azamını yapmakla olur ki yukardaki arkadasın söylediği gibi hattı kuranı (osmanlıca) istimal etmek de müteaddid risalelerde geçen bir talebelik şeraitinden biridir zaten okudukça bunları göreceksiniz mütalaaya devam ama gazete gibi okumak yok vesselam
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
himyata
Şeairi İslamiye olan kılık kıyafette şahsi ahvalde ticarette ibadette muamelatta vesair ahval ve şeraitte sünneti seniye neyi emir ediyorsa alatakatilimkan ittiba etmeye gayret göstermek elzem ve zaruridir. Üstadımıza bakınız o kadar zulüm ve işkence gördüğü halde Sarığından taviz vermemiştir.bu sarık bu başla çıkar demiştir. ve yine 28 sene gavurlara benzememek için intivayı ihtiyar eden ilaahir demiştir. yani şeaire tam ittiba işte yüz şehid ecrini getiren sünnetler içerisinde en ehemmiyetlisi şeaire taalluk eden sünnetlerdir ve bu sünnetdir. kadınlar içinde çarşaf çok ehemmiyetlidir. himyata
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
kalem88
arkadaşlar aranızda üstadı rüyasında gören var mı? varsa paylaşabilir mi...?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...