"Risale-i Nur’un talimatı dairesinde ve bizlere bahşettiği hizmet noktasında feyizli makamlara kanaat etmeliyiz." İzah eder misiniz, feyizli makam nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Risale-i Nur'un talimatı dairesinde ve bizlere bahşettiği hizmet noktasında feyizli makamlara kanaat etmeliyiz. Haddinden fazla fevkalade hüsnüzan ve müfritane ali makam vermek yerine, fevkalade sadakat ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlas lazımdır. Onda terakki etmeliyiz." (Kastamonu Lahikası, 58. Mektup)

Risale-i Nur'un imana dair harika izahları, öyle kuvvetli, sarsılmaz ve tesirlidir ki, başka hiçbir feyiz, keramet ve keşif onun yerini dolduramaz. Onun verdiği iman feyzini veremez ve onun kadar sağlam bir imanı temin edemez. Zaten dünyevî, ehemmiyetsiz ve fani şeylerle bu feyizli makamlar, kıyasa bile gelmez.

Bu durumda Risale-i Nur'un verdiği iman feyzine kanaat etmeyen bir adamın durumu, güneşin ışığına bedel mum ışığını istemek gibi bir gabavettir. Risale-i Nur'un -sahabe mesleğinden gelen hususiyetiyle-verdiği iman ışığı güneş iken; keşif, keramet gibi hallerin verdiği ışık ve feyiz ise mum ışığı gibidir.

Risale-i Nur'un mesleği veraset-i nübüvvetten tevellüd eden velayet-i kübradır. Böyle büyük bir velayeti ve manevî makamları kazandıran dairenin nuruna kanaat etmeyip, hariçte nur, feyiz ve makam aramak, çocukça bir hevesten ibarettir. Tıpkı bir çocuğun, sarrafın çok kıymetli altın hediyesini geri çevirip balon istemesi gibi.

Risale-i Nur dükkânında altın, elmas ve zümrüt gibi paha biçilemez değerli mücevherler satılır; sahte para, değersiz süs eşyaları bulunmaz. Haddinden fazla fevkalade hüsnüzan ve müfritane âli makam vermek yerine, fevkalade sadakat ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlas lazımdır. Onda terakki etmeliyiz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...