"Muvakkat ve mütehavvil siyaset âlemleri ebedî, daimî, sabit hidemat-ı imaniyeye nispeten ehemmiyetsizdir, mikyas olamaz, medar da olamaz." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem madem bu zamanda her şeyin fevkinde hizmet-i imaniye en ehemmiyetli bir vazifedir. Hem kemiyet ise, keyfiyete nispeten ehemmiyeti azdır. Hem muvakkat ve mütehavvil siyaset âlemleri ebedî, daimî, sabit hidemat-ı imaniyeye nispeten ehemmiyetsizdir, mikyas olamaz, medar da olamaz. Risale-i Nur’un talimatı dairesinde ve bizlere bahşettiği hizmet noktasında feyizli makamlara kanaat etmeliyiz. Haddinden fazla fevkalade hüsnüzan ve müfritane âlî makam vermek yerine, fevkalade sadakat ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlas lazımdır. Onda terakki etmeliyiz." (Kastamonu Lahikası, 58. Mektup: Ehemmiyetlidir)

Siyaset âlemi gayet değişken, geçici ve değersizdir. Hâl böyle iken sabit, daimî ve çok kıymetli olan ahiret hayatını netice veren iman hizmeti ile asla kıyaslanamaz ve asla onunla boy ölçüşemez.

Nur talebelerinin bin aklı ve bin kalbi de olsa siyasete değil, iman hizmetine hasr-ı nazar eder. Nur talebeleri iman hakikatleri için mesai sarf ederler. Çabuk kırılacak cam parçası hükmünde olan siyaseti, sağlam elmas hükmünde olan iman hizmeti ile değişmezler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...