"Hadis olarak işitmişim." ifadesinde, neden bilhassa 'işittim' tabiri kullanılmış da başka bir kelime kullanılmamış olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu da Üstadı'mızın bir tarz-ı ifadesi oluyor. İlim geleneğinde her muhaddis ve müfessirin kendine has bu tarz ifadeleri mevcuttur. "İşitmek" tabiri burada ille de kulaktan duymak manasına gelmiyor, okuduğu bir şeye de "işittim" ifadesi kullanılabilir.

İşitmek de öğrenme yollarından birisidir. Hadis ıstılahında buna "istima’" denir. İstima’ dinlemek, kulak vermek, dinleyip kabul etmek ve işitmek manalarına geliyor.

Kur’an-ı Kerim’den sonra en sahih kaynak olarak kabul edilen ve muhaddislerce ezberlenip nesilden nesile sema’ yoluyla nakledilen “SAHİH-İ BUHARİ İSTİMA’ VE KIRAATI” memleketimizde de icra edildi. 16 Zilhicce 1440 (17/8/2019) tarihinde başlanıp 25 Zilhicce 1440 (26/8/2019) tarihinde sona eren ve sabahtan akşama kadar süren kıraatla SAHİH-İ BUHARİ tam metin olarak okundu. Bu program, Irak Hocaları ve Hatipler Derneği ile Daru’l-Hadis müessesesi tarafından organize edilmiştir.(1bk. Mustafa KASADAR, Sahih-i Buhari Hatimleri, Milli Gazete, 28 Ağustos 2019.)

Muhaddislerin usulu de bu minval üzeredir, hadis hocası kıraat eder, talebe de istima’ (işitir / dinler) eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...