"Meşihat dairesindeki 'Darü'l-Hikmeti'l-İslâmiye' azalığına tâyin olundu." Üstad'ın diğer azalar ile verdikleri fetvaların toplanmış olduğu bir eser var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Teşkilatın görevi, devlet içinde ve İslam aleminde ortaya çıkan dini meselelere çözümler bulmak, yabancıların veya Müslüman vatandaşların sorularına gerekli cevapları vermek ve halkı dini konularda aydınlatmaktı. Bunun dışında İslam aleyhindeki her türlü gelişme için kurumlar yazılı olarak uyarılıyor ve resmi müracaatlar yapılıyordu. Basında İslam aleyhinde yazı yazan yazarlara gerekli cevaplar veriliyor, hatta cezalandırılmaları için Dahiliye nezaretine müracaat ediliyordu. Ayrıca "Ceride-i İlmiye" adında bir mecmua yayınlanıp dağıtılıyordu.(1)

Ayrıca bu konuda bütün Ceride sayılarını tarayıp, değerlendiren ve neticede "Şeyhülislamlık: Yenileşme Döneminde Devlet ve Din" isimli bir kitap haline gelen çalışma da mevcuttur. Arzu edenler bu kitaba da müracaat edebilir.(2)

İlave bilgi için tıklayınız:

- DÂRÜ’L-HİKMETİ’L-İSLÂMİYE.

Dipnotlar:

(1) VİKİPEDİ Özgür Ansiklopedi web sayfasından alınmıştır. Site erişim: 19.5.2020/05.30.
(2) bk. YAKUT, Esra, Şeyhülislamlık: Yenileşme Döneminde Devlet ve Din, Kitap Yayınevi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...