Hafız Ali Ağabey şehid olmasına rağmen; sorgu meleklerinin gelip suale çekmeleri normal mi? Şehitler sorgu-sualsiz doğrudan cennete girmeyecek mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Risale-i Nur’un bir şehid kahramanı olan merhum Hâfız Ali, hapiste Meyve Risalesini kemâl-i aşkla yazarken ve okurken vefat edip kabirde melâike-i suale mahkemedeki gibi Meyve hakikatleriyle cevap verdiği misillü,.." (Şualar, On Birinci Şuâ, On Birinci Mes'ele)

"Şehitlik" dünyevî ve uhrevî ya da hakikî ve hükmî olmak üzere iki şekildir. Hem dünya hem de ahiret itibariyle şehid sayılan kimselere, "şehid-i kâmil" denir. Bunlar muharebede öldürülenler yahut âsiler, eşkıyalar, anarşistler veya evinde hırsızlar tarafından gadren ve zulmen öldürülen kimselerdir. Bir Müslümanın şehîd-i kâmil sayılabilmesi için altı şart lâzımdır:

1. Müslüman olmak.

2. Akıllı olmak.

3. Bâliğ olmak.

4. Cünüp olmamak, hayız ve nifas hâlinde bulunmamak.

5. Vurulmanın akabinde hemen ölmüş olmak. Vurulduktan sonra, ölmeden önce, yeyip içer, tedavi görürse, vurulduğu yerden başka tarafa taşınırsa veya üzerinden bir namaz vakti geçecek kadar yaşarsa, kâmil şehitlik kısmından çıkar, uhrevî şehit olur.

6. Öldürülmüş olmasından dolayı, öldüren kimseye kısas icab etmek. Yani, kasden öldürülmüş olmak. Hatâen öldürülme durumlarında, katile kısas vâcib olmadığı için, maktul şehîd-i kâmil kısmına girmez.

Şehîd-i kâmiller, yıkanmadan kanlı elbiseleri ile gömülürler. Hz. Ömer ile Hz. Ali'de bu şartlardan biri bulunmadığı için yıkandılar; Hz. Osman ise, yıkanmadan gömüldü.(1)

Nur talebeleri şayet Risale-i Nur okurken ya da iman hizmetinde iken vefat ederse, kâmil mânada şehit olmasalar da uhrevî şehit sınıfına girerler. Zaten uhrevî şehitliğin şartlarından birisi de ilim yolunda ya da ilimle meşgul olurken vefat kaydı vardır.

Hafız Ali Ağabey'in şehitliği hükmî ve uhrevî şehitlik olduğu için, sorgulanması normaldir. Şayet dünyevî ve hakiki şehit olsa idi, o zaman sorgu sual görmezdi.*

(1) Buhârî, Ezan, 32, Cihâd, 30; Müslim, İmâre, 164; Tirmizî, Cenâiz, 65, Fedâilu'l-Cihâd, 14; Ahmed b. Hanbel, I, 22, 23, II, 323, 325)

* Bu cevaptaki şehitlik ile ilgili bilgiler Sorularla İslamiyet sitemizden alınmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Gökyüzü
Şehid-i Kamil ve Uhrevi şehid farkını ilk defa böyle ayrıntılarıyla okuyorum. Bir şey daha öğrendik. Allah razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...