Block title
Block content

"Hafızalarda ve bir türlü misali ayinelerde hıfz edip,.." cümlesindeki misali ayineden maksat nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Buradaki misali ayineden maksat, alem-i misal ve vücud-u misalidir.

Vücud-u Misali: Maddi ve kevni vücutların misal aleminde imaj ve suret olarak yansımasıdır. Mesela bir taş misal aleminde imaj olarak bir dağ gibi yansır. Böyle olunca misal alemi maddi aleme nispetle daha hafif ve daha kararsız bir vücut formudur.

Ayna da aynen misal alemi gibi maddi vücutların bir imaj ve suret mahallidir. Varlığı maddeye bağlıdır. Yani bir ateşin aynadaki yansıması, ateşin kendinden daha sağlam demek doğru olmaz. Böyle olunca aynada yansıyan şeylere ilmi vücut demek yanlış olur. Aynadaki görüntü, maddenin hususiyetsiz temessülsüz bir yansımasıdır.

Mesela aynadaki ateş imajı insanı yakmaz, ama ateşin kendisi yakar. Demek aynadaki ateş gerçek ve ilmi bir varlık değil, misali ve zayıf bir görüntüden ibarettir.

Özet olarak, bütün eşyanın suret ve imajı misal aleminde depolanıyor, orada muhafaza ediliyor demektir. Eşyanın muhafaza çeşitlerinden bir tanesi de bu şekildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...