"Hakaik-i imaniyeden bir mes'elenin inkişafını, binler ezvak ve mevacid ve keramata tercih ederim." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ezvak, mevacid ve kerametler, tarikat erbabının ruhani seyrinde ve ilerleyişinde birer müşevvik, birer itici kuvvettir. Asıl maksat; iman hakikatlerine ulaşmak ve o meselelerin inkişaf edip vuzuha kavuşmasıdır.

Hâl böyle iken, bazı tarikat erbabı müşevvik ve itici kuvvet olan zevk ve kerametleri, maksat olan iman hakikatlerinin yerine koymuşlar, asıl hedef onu tutmuşlar. Bu da ihlas ve azimet noktasına aykırı olduğu için, asıl hedefe gidememişler.

İşte İmam Rabbani gibi gönül tabipleri, bu gibi inhirafları ve sapmaları tadil etmek ve ruhani seyir içinde olan müritleri doğruya sevk etmek için, böyle kaide ve kurallar oluşturmuşlar. Maksat ile maksada gitmeye yardımcı olacak şeylerin karıştırılmaması gerektiğini vurguluyorlar.

Maksadı İstanbul’a gitmek olan bir yolcu, yolculuğun rahat geçmesi için yol kenarındaki konaklara takılıp kalsa, oradaki geçici zevklere müptela olsa, asıl maksadı yani İstanbul’u unutsa, bu bir inhiraf ve sapma olur. İşte burada işaret edilen nokta burasıdır.

Soruda geçen kısım için tıklayınız:

Mektubat, Beşinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

ilyas94557
Ezvak ve mevacid arasında bir fark var mı?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Ezvak uzun yolculuğun çekilebilmesi için yolculuk esnasında ki nefsin aldığı haz ve zevklerdir. Mevacid yani vecdler ise kalp ve ruhun aldığı ulvi feyiz ve zevklerdir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...