"Hakaik-i imaniyeden bir mes'elenin inkişafını, binler ezvak ve mevacid ve keramata tercih ederim." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ezvak, mevacid ve kerametler, tarikat erbabının manevî kemâlât ve terakkisinde birer müşevviktir. Asıl maksat; iman hakikatlerine ulaşmaktır. İman hakikatlerinin inkişaf etmesi ve vuzuha kavuşmasıdır.

Hâl böyle iken, bazı tarikat erbabı müşevvik kuvvet olan zevk ve kerametleri, asıl maksat olan iman hakikatlerinin yerine koymuş ve onu asıl hedef tutmuşlar. Bu da ihlâsa zıt olduğu için asıl hedefe ulaşamamışlar.

İşte İmam-ı Rabbanî gibi manevî tabipler, bu gibi inhirafları ve sapmaları tadil etmek ve ruhanî seyir içinde olan müritleri doğruya sevk etmek için, böyle kaideler ve düsturlar vaz’ etmişlerdir. Maksad ile maksada gitmeye vesile olacak şeylerin birbiriyle karıştırılmamasınadikkat çekmişlerdir.

Maksadı İstanbul’a gitmek olan bir yolcu, yolculuğun rahat geçmesi için yol kenarlarındaki konaklama yerlerine takılıp kalsa, oradaki geçici zevklere müptela olsa, asıl maksadını yani İstanbul’u unutsa, bu bir inhiraf ve sapma olur. İşte burada işaret edilen nokta burasıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ilyas94557
Ezvak ve mevacid arasında bir fark var mı?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Ezvak uzun yolculuğun çekilebilmesi için yolculuk esnasında ki nefsin aldığı haz ve zevklerdir. Mevacid yani vecdler ise kalp ve ruhun aldığı ulvi feyiz ve zevklerdir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...