"Hakaik-i şeriata yetişmek için, tarîkat ve hakikat meslekleri, vesile ve hâdim ve basamaklar hükmündedir." Burada ifade edilen, "tarikat ve hakikat meslekleri" nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tarikat, seyrü sülûk vasıtası ve tasavvufi metot ve terbiyeler ile kalbin terbiye ve inkişaf ettirilmesidir. Seyru sülûk ise tasavvuf büyüklerinin belirlemiş olduğu bir takım usuller ve yollarla, uzun ve meşakkatli bir zaman ve müddetten sonra, kalbin olgunlaşıp Allah'a teveccüh etmesi ve marifet kazanma sürecidir.

Bütün bu disiplin ve metotların genel adına "tarikat ilmi" demek mümkündür. Bütün bu ilimlerin ana gayesi ise, iman hakikatlerinin kalp ve ruhta inkişaf edip kökleşmesidir. Bu ilim ve metot kesbidir, yani büyük evliyaların kendi tecrübe ve görüşleri ile şekillenmiş beşeri bir hakikate ulaşma vasıtasıdır.

Hakikat ilmi ise, tarikat ve tasavvuf mesleğine girmeden, doğrudan ve vehbi bir şekilde imana dair meselelerin kalp ve ruhta inkişaf etmesidir. Kul bu cihette aczini ve fakrını şefaatçi yapıp doğrudan dergah-ı İlahiye ye iltica ederek, hakikatlerin inkişafını talep ediyor. Allah da bu aczin ve fakrın hürmetine, o kuluna vehbî bir şekilde hakikatleri en parlak bir şekilde açıp ihtar ve ilham ediyor. Sahabenin, müçtehitlerin ve müceddidlerin yolu bu minval üzeredir. Risale-i Nurların yolu da aynı şekildedir.

Şeriatın zahiri hükmünün daha güzel yerine gelmesi için, tarikat ve hakikat mesleği, onun bir hizmetkârı, görev üstlenmiş bir yardımcısı olduğunu anlamak gerekir. Yani tarikat ve hakikat, şeriat güneşinin iki ayrı nurudur, ışığıdır ve yansımasıdır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...