"Hakaik-i şeriata yetişmek için, tarîkat ve hakikat meslekleri, vesile ve hâdim ve basamaklar hükmündedir." Burada ifade edilen, "tarikat ve hakikat meslekleri" nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tarikat, seyrü sülûk vasıtası ve tasavvufi usûl ve terbiyeler ile kalbin tezkiye, nefsin terbiye edilmesidir. Seyr u sülûk ise tasavvuf büyüklerinin tesbit etmiş olduğu birtakım usuller ve yollarla, uzun ve meşakkatli bir zamandan sonra, kişinin kemale ermesi, Allah'a teveccüh etmesi ve marifet kazanmasıdır.

Bütün bu disiplin ve usullere "tarikat ilmi" demek mümkündür. Bütün bu ilimlerin esas gayesi ise, iman hakikatlerinin kalb ve ruhta inkişaf edip kökleşmesidir. Bu ilim ve terbiye kesbîdir, yani büyük evliyaların kendi tecrübe ve görüşleri ile şekillenmiş beşerî bir hakikate vasıl olma vasıtasıdır.

Hakikat ilmi ise, tarikat ve tasavvuf mesleğine girmeden, doğrudan ve vehbî bir şekilde imana dair meselelerin kalb ve ruhta inkişaf etmesidir. Kul bu cihette aczini ve fakrını şefaatçi yapıp doğrudan dergâh-ı İlahiyeye iltica ederek, hakikatlerin inkişafını talep ediyor. Allah da bu aczin ve fakrın hürmetine, o kuluna vehbî bir şekilde hakikatleri en parlak bir şekilde açıp ihtar ve ilham ediyor. Sahabenin, müçtehidlerin ve müceddidlerin yolu bu minval üzeredir. Risale-i Nurların yolu da aynı şekildedir.

Şeriatın zahirî hükmünün daha güzel yerine gelmesi için, tarikat ve hakikat mesleği, onun bir hizmetkârıdır. Yani tarikat ve hakikat, şeriat güneşinin iki ayrı nurudur, ışığıdır ve aksidir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...