"Hakikat-i ihlâs, benim için şan ve şerefe ve maddî ve mânevî rütbelere vesile olabilen şeylerden beni men ediyor. Hizmet-i Nuriyeye, gerçi büyük zarar olur." Ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Amma, 'Mânevî ve makbul ve zararsız ve bütün ehl-i iman ve hakikatın istedikleri nurânî makamlar ve uhrevî rütbelerden, hâlis kardeşlerimizden hüsn-ü zanla verilen ve ihlâsınıza zarar gelmediği halde, eğer kabul etsen, reddedilmeyecek derecede senetler, hüccetler bulunduğu halde; sen, değil tevazu ve mahviyetle, belki şiddet ve hiddetle ve o makamı sana veren kardeşlerinin hatırını kırmakla o rütbelerden ve makamlardan kaçıyorsun.'”

"Elhasıl: Hakikat-i ihlâs, benim için şan ve şerefe ve maddî ve mânevî rütbelere vesile olabilen şeylerden beni menediyor. Hizmet-i Nuriyeye, gerçi büyük zarar olur; fakat, kemiyet keyfiyete nisbeten ehemmiyetsiz olduğundan, hâlis bir hâdim olarak, hakikat-i ihlâs ile, herşeyin fevkinde hakaik-i imaniyeyi on adama ders vermek, büyük bir kutbiyetle binler adamı irşad etmekten daha ehemmiyetli görüyorum."(1)

Burada, manevi makam sahibi olan birisine avamın ilgi ve alakası çok daha fazla olur ve bu da avam insanların Nur hizmetinde istihdam edilmesine vesile olabilir. Oysa "sen manevi makamları ihlasın bir gereği olarak reddederek bu fırsatı kaçırmış oluyorsun" diye Üstadımıza bir soru soruluyor.

Üstadımız da cevaben Nur hizmetinde, "İhlaslı azınlığı, kuru ilgi kalabalığından daha önemlidir." diyor. Yani manevi makamları göstererek, muvakkaten etrafımızda toplanacak keyfiyetsiz ve kalitesiz milyonlarca kişilik kalabalığı elde etmektense, manevi makamları reddederek ihlaslı ve keyfiyetli azınlığı elde tutmak daha değerli daha makbul daha faziletlidir olur.

Böyle davranmakla hizmet belki keyfiyetsiz bir kalabalığı kaybeder, ama keyfiyetli, sağlam ve sarsılmaz ihlas erlerini kazanır. Bundan daha ötesi ise, bir lem'a muhabbet ve teveccühü bütün kainatın bütün zamanlardaki muhabbet ve teveccühünden daha değerli olan Allah'ın rızasını kazanmış oluruz.

(1) bk. Emirdağı Lahikası-I, 41. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...