"Risale-i Nur’a sıkıntı veren,.. Risale-i Nur’un intişarına sıkıntı verip şimdiki bir nevi tevakkuf devresi vermek" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ezcümle: Emarelerden biri, Risale-i Nur’a sıkıntı veren veyahut hizmetinden çekilen pek çok adamların tokat yemeleri gibi, bu sene, bu memleketin etrafında umumî bir tarzda Risale-i Nur’un intişarına sıkıntı verip şimdiki bir nevi tevakkuf devresi vermek hatâsıyla, şimdiki umumî sıkıntının bir sebebi olduğunu göstermesidir."(1)

Risale-i Nur'a sıkıntı vermek, onun telif ve yayılmasında gevşeklik göstermek ve vazifeleri ihmal etmek demektir.

Hizmeti devam ettiren üç çeşit insan vardır:

Birincisi, fevkalade bir azim ve gayret ile harıl harıl çalışarak Risale-i Nur'u çoğaltmak ve yaymak.

İkincisi, Risale-i Nur hizmetinde çalışıyor, ama gevşeklik göstererek, mesaisini ve alakasını hizmete tam aksettirmiyor. Bu, Risale-i Nur'un çoğaltılması ve yayılmasını yavaşlattığı için bir kusurdur.

Üçüncüsü, ciddi tembelliği ve ihmaliyle Risale-i Nur hizmetinin tevakkuf etmesine, yani tamamen durmasına sebebiyet verenlerdir ki, bu da iman hizmeti açısından çok sıkıntılı bir durumdur. Çünkü Risale-i Nur, bu dehşetli zamanda milyonlarca insanın imanının kurtulmasına vesile olan, hayatî ehemmiyete sahip bir manevî ilaç hükmündedir. İnsanlar imansızlık hastalığının pençesinde can verirken, bu mühim tiryakı onlara ulaştırma hususunda gevşeklik göstermek, doğru değildir, mes’uliyeti ağırdır.

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, 126. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...