"Hakaik-i imaniye-i Kur’âniye başka cereyanlara, başka kuvvetlere tâbi ve âlet edilmemek" Ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Meselâ; iman hakikatleri; devleti ele geçirme, siyasî açıdan güç kazanma, maddî ve manevî makamlar elde etme gibi hiç şeye âlet edilemez, bunlar için vasıta olarak kullanılamaz.

Zira iman hakikatleri esası itibari ile ahirete ve İlahi rızaya baktığı için, dünyevî her türlü mesailden daha üstündür ve daha ehemmiyetlidir. Dolayısı ile en yüce olan bir şeyin, kendinden daha aşağı ve daha ehemmiyetsiz olan şeylere âlet edilmesi doğru değildir.

Çelik kasa, para ve mücevher gibi kıymetli şeyleri korumak içindir. Dolayısı ile kasa, para ve mücevherlerden daha ehemmiyetli ve daha kıymetli olamaz. İman mücevher gibidir, dünyevî cereyan ve düşünceler ise kasa gibidir; mücevher kasanın hatırına feda edilemez. "Yani siyaset iman hakikatlerine hizmet eder ve etmelidir, yoksa iman hakikatleri siyasetin emrine girerse durum vahimdir." Bu kaide ve düstur, diğer mefkûre ve idealler için de caridir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...