"Hakikat-i Salât" nedir, açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Namazın hakikati dört terim dört kelime ile ifade edilebilir: Tehlil, tekbir, tesbih ve tahmid.

“La İlahe illallah” tehlil, “Allahü ekber” tekbir, “sübhanallah”, tesbih, “elhamdülillah” tahmid oluyor.

Bu dört kelam hem İslam’ın hem Kur’an’ın hem ibadetin hem de namazın özü ve özeti gibidir.

Bu hususa hadislerde şu şekilde işaret ediliyor:

"Şüphesiz Allah'ın en sevdiği söz: 'Subhanallahi ve bihamdihi.' demektir."(1)

Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki:

"Rahmana sevimli olan iki kelime vardır ki, dile hafif ama mizanda ağırdırlar: Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahilazim."(2)

Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselam) buyurdular ki:

"İki kelime vardır, bunlar dile hafif, terazide ağır, Rahmân'a da sevgilidirler: Sübhânallahi ve bihamdihi, Sübhânallâhi'l-azîm (Allah'ım seni hamdinle tesbih ederim, yüce Allah'ım seni tenzih ederim) kelimeleridir."(3)

Zaten bu dört kelime ve içerdiği mana, namazın her anında ve her hareketinde muhtevidir. İnsan namaz ile Allah’ı tesbih, tekbir, tahmid ve tehlil ediyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Müslim; Kitabu’z-Zikr.

(2) bk. Buhari; Kitabu’t-Tevhid.

(3) bk. Buhârî, Daavât 65, Eymân 19, Tevhîd 58; Müslim, Zikr 31, (2694); Tirmizî, Daavât.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...