"Meyusâne başımı eğdim. Birden حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ âyeti imdadıma geldi, dedi: 'Beni dikkatle oku.' Ben günde beş yüz defa okudum." Biz de bu risaleyi okumaya başlamadan önce 500 defa demeli miyiz? Beş yüz sayısının irtibatı ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımızın bu gibi rakamlar vermesi, Nur talebelerine bir tavsiye ve emir mahiyetindedir. Yani Üstadımız demek istiyor ki; "حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ayetini ben günde 500 defa okudum; bana sırlarını açtı. Bu sırların size de açılmasını isterseniz, siz de okuyunuz."

Beş yüz sayısı, hem bir şifre hem de çokluktan kinaye olarak anlaşılabilir. Ama bazı sırların açılması için bir şifre de olabilir. Nasıl ki tefriciye için 4444, namaz tesbihatı için 33'er defa "Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahuekber, La ilahe illallah" çekilir. Aynı şekilde burada da Üstad'ın sayı zikretmesinde böyle bir sır olabilir.

Zikir ve ibadetler hakikatlerin açılmasında ve anlaşılmasında anahtar vazifesi görürler. Zikir ve ibadetler birer antrenman vazifesini görüyor, insanın manen terakki ve tekâmülüne vesile oluyor. Günde beş km. koşmak nasıl nefesleri açıyor ise, günde beş yüz tesbih ve zikir çekmek de aynı şekilde ilmelyakin ve aynelyakin derecesinde bazı sırların açılmasına vesile oluyor.

Tarikat ve tasavvufta da benzer uygulamalar mevcuttur. Kâmil bir mürşid, müridini hakikatlere ulaştırmak ve manen terakki ettirmek için bir takım perhizler uyguluyor ve bazı zikir ve virdleri çekmesini tavsiye ediyor. "Şu zikri şu kadar çekeceksin" demek sureti ile müridini terbiye ediyor.

Benzer uygulamalar şeriatta da mevcuttur. Peygamber Efendimiz (asm)'in namaz akabinde otuz üçer defa çektiği; tesbih, tekbir, tahmid ve tehlil buna güzel bir levhadır. Üstad Hazretleri de bu ayeti şu kadar okursanız, iman hakikatleri size şu şekilde açılır diyerek, bize bu hususta yol gösteriyor.

Bu sayısının, bu risalenin yazılmasında nasıl bir alâkası olduğu konusunda elimizde bir tahkikî çalışma olmadığından, bu hususta kat’î bir şey söylememiz mümkün değil.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...