Block title
Block content

Hakikî kemalin, bütün erkân-ı imaniyenin inkişafıyla tahakkuk etmesi ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Vahdetü’l-Vücud meşrebinin nakıs olmasının sebebi, îmanın altı esasından sadece Allah’a iman rüknünde ileri gitmesi, diğerlerinin o rükne göre nakıs kalmasıdır.

"İman tecezzi ve bölünme kabul etmez" bir bütün olduğundan, her mümin imanın bütün rükünlerine inanmakla yükümlüdür. İmanın inkişafı da yine bütün bu rükünlerin inkişafıyla olur. Zaten Allah’a imanın kuvvetlenmesi peygamberlere ve Kitaplara imanın da kuvvetlenmesini netice verir. Bu sayede bir mümin Allah Resulüne (a.s.m) tam olarak ittiba etmekle hem inanç dünyasını hem de amel âlemini Kur’an'ın hakikatlerine göre tanzim eder.

Yine Allah’a imanı kuvvetli olan bir mümin ahiret hayatının tanziminde daha hassas davranır, günahlardan daha fazla sakınır, salih amellerini artırmaya çalışır.

Onun içindir ki, hakiki kemal bütün iman hükümlerine yakinen inanmakla ve o imanın gereğiyle en hassas şekilde amel etmekle mümkün olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...