Umuma lazım olan haşrin mertebesinden neyi anlayacağız? Diğer mertebeleri bilmemenin bir mesuliyeti var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, umuma iman lazım olan haşrin mertebesi şudur ki: İnsanlar öldükten sonra ruhları başka makamlara gider. Cesetleri çürüyor; fakat insanın cesedinde bir çekirdek, bir tohum hükmünde olacak 'acbüzzeneb' tabir edilen küçük bir cüz’ü baki kalıp, Cenâb-ı Hak onun üstünde cesed-i insanîyi haşirde halk eder, onun ruhunu ona gönderir. İşte bu mertebe o kadar kolaydır ki, her baharda milyonlarla misali görülüyor." (Sözler, Otuz İkinci Söz, İkinci Mevkıf)

Cümlenin devamında bu mertebe açıklanmış bulunuyor. Kısacası, insanlar öldüklerinde ruhları bedenlerden ayrılacak, haşirle yeniden ruh-beden birlikteliği tahakkuk edecek ve bu beraberlik ebediyen devam edecektir.

Bir mümin ruhen terakki ettikçe ahiretle ilgili ayetleri ve tefsirlerini daha geniş manada bilme noktasına varır. Bu onun için bir kemal vesilesi olur. Ancak, bütün müminlerin bu tafsilatları bilmeleri gerekmez. Bilmemekten sorumlu da olmazlar.

Meleklere imandan bir misal verecek olursak, her mümin meleklere inanmakla mükelleftir. Ancak meleklerin nurdan yaratıldığını, dört büyük meleğin isimlerini ve vazifelerini bilmeyebilir. Bundan sorumlu olmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...