"Hakîm-i Ezelî, şu iki hanenin sekenelerine, kudret-i kâmilesiyle ebedî ve sabit bir vücut verir ki, hiç inhilal ve tagayyüre ve ihtiyarlığa ve inkıraza maruz kalmazlar. Çünkü inkıraza sebebiyet veren tagayyürün esbabı bulunmaz." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu dünya hayatında tekâmül kanunu hâkimdir. Bu kanuna tabi olanlar, önce kademeli olarak kemale ererler. Sonra fıtrî ömürlerini tamamlamak üzere zevale meyleder ve sonunda ölümü tadarlar. Bu ana safhaların her birinde nice tebeddüller, tahavvüller ve tagayyürler olur.

Nur-u Muhammedîden kâinatın yaratılması altı günde, yani altı safhada gerçekleştiği gibi, kâinatın nebati ve hayvani bütün meyveleri de aynı yolu takip etmişler, hepsi tedricen, kademeli olarak kemale ermişlerdir. Çekirdeklerin ağaç haline gelmeleri, yumurtaların kuş, nutfelerin insan olmaları hep safhalar halinde tahakkuk etmiştir.

Bu imtihan meydanında, inşa tarzında yaratmanın bir icabı olarak cari olan söz konusu değişimler, ahirette söz konusu olmayacak, bedenlerdeki muvazene korunacaktır. Üstadımız bu meseleyi çok veciz olarak şöyle nazara verir:

"Şu âlemde cism-i zihayatın inkıraza ve mevte mahkûmiyeti ise, varidat ve masarifin muvazenesizliğindendir. Çocukluktan sinn-i kemale kadar varidat çoktur. Ondan sonra masarif ziyadeleşir, muvazene kaybolur, o da ölür. Âlem-i ebediyette ise, zerrât-ı cisim sabit kalıp, terkip ve tahlile maruz değil veyahut muvazene sabit kalır."(1)

1) bk. Sözler, Yirmi Sekizinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...