"Hem alakadar olduğun ve perişaniyetlerinden müteessir olduğun, senin bir nevi hanen ve içindeki mevcudat..." Paragrafı Hakîm ismi ve Mürebbî unvanı namına nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem alakadar olduğun ve perişaniyetlerinden müteessir olduğun, senin bir nevi hânen ve içindeki mevcudat senin o hanenin ünsiyetli levazımatı ve sevimli müzeyyenatı hükmünde olan dünyayı ve içindeki mahlukatı kemal-i hikmetle tanzim ve tedbir ve terbiye eden zatın Hakîm ismine ve Mürebbî unvanına senin ruhun ne kadar muhtaç, ne kadar müştak olduğunu, dikkat etsen anlarsın." (Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf)

Cenab-ı Hak, Hakîm (hikmetli ve faydalı yaratan) ve Mürebbi (en güzel şekilde terbiye eden) isimlerinin tecellileriyle, içinde yaşadığımız ve her türlü nimetlerinden ve güzelliklerinden istifade ettiğimiz bu dünyayı kemal-i hikmetle yani bize en faydalı olacak şekilde tanzim ve terbiye ettiği gibi, kâinatın bir küçük misali olan bedenimizin de bütün organlarını yine kemal-i hikmetle terbiye ve tanzim etmiştir. Dâhili ve haricî bu kadar nimetlerin terbiye ve idareleri, tamamen Rabbimizin ilim ve kudretiyle yapılmaktadır. Bütün bu tecellilere son derece muhtaç olduğumuzu düşündüğümüzde Cenab-ı Hakk’ın Hakîm ve Mürebbi isimlerine ruhumuzun “ne kadar muhtaç, ne kadar müştak olduğunu” anlarız.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...