"Hem alâkadar olduğun ve perişaniyetlerinden müteessir olduğun, senin bir nevi hânen ve içindeki mevcudat..." Paragrafı Hakîm ismi ve Mürebbî unvanı namına nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem alâkadar olduğun ve perişaniyetlerinden müteessir olduğun, senin bir nevi hânen ve içindeki mevcudat senin o hânenin ünsiyetli levazımatı ve sevimli müzeyyenatı hükmünde olan dünyayı ve içindeki mahlûkatı kemâl-i hikmetle tanzim ve tedbir ve terbiye eden Zâtın Hakîm ismine ve Mürebbî ünvanına senin ruhun ne kadar muhtaç, ne kadar müştak olduğunu, dikkat etsen anlarsın."

Cenab-ı Hak, Hakîm (hikmetli ve faydalı yaratan) ve Mürebbi (en güzel şekilde terbiye eden) isimlerinin tecellileriyle, içinde yaşadığımız ve her türlü nimetlerinden ve güzelliklerinden istifade ettiğimiz bu dünyayı kemal-i hikmetle yani bize en faydalı olacak şekilde tanzim ve terbiye ettiği gibi, kâinatın bir küçük misali olan bedenimizin de bütün organlarını yine kemal-i hikmetle terbiye ve tanzim etmiştir. Dâhilî ve haricî bu kadar nimetlerin terbiye ve idareleri tamamen Rabbimizin ilim ve kudretiyle yapılmaktadır. Bütün bu tecellilere son derece muhtaç olduğumuzu düşündüğümüzde Cenab-ı Hakk’ın Hakîm ve Mürebbi isimlerine ruhumuzun “ne kadar muhtaç, ne kadar müştak olduğunu” anlarız.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...