"Hem acib ve garib san'atlar içinde rengârenk acib hikmetli zemin yüzünün sîmasındaki bu nakışlı çizgilere bak!" cümlesindeki "nakışlı çizgilerdeki hikmet" ne olabilir, açıklayabilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Zemin yüzü canlıların yaşamına uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Mesela, toprak örtüsü çok sert olsa yaşam olmaz, çok yumuşak olsa yaşam yine olmaz. Allah bu örtüyü öyle hikmetli bir şekilde ayarlamış ki, hem üzerinde evler kurup yaşayabiliyoruz hem de ziraat yapıp yiyecek içecek elde edebiliyoruz.

Zaten bahsin devamındaki şu cümleler nakış ve hikmet kelimelerini açıklıyor:

"Nasıl sekenelerine enhar ve çayları, deniz ve ırmakları, dağ ve tepeleri, ayrı ayrı mahlûklarına ve ibâdına lâyık birer mesken ve vesâit-i nakliye yapmış. Sonra yüz binler ecnâs-ı nebâtat ve envâ-ı hayvânâtıyla kemâl-i hikmet ve intizamla doldurup hayat vererek şenlendirmek, vakit be vakit muntazaman mevt ile terhis ederek boşaltıp, yine muntazaman ba'sü ba'de'l-mevt suretinde doldurmak, bir Kadîr-i Zülcelâlin ve bir Hakîm-i Zülkemâlin vücub-u vücuduna ve vahdetine yüz binler lisanlarla şehadet ederler."(1)

Yani yer yüzünün hikmetli nakışları; bitkiler, nehirler, ırmaklar, denizler, dağlar, tepeler ki bütün bu nakışlar, canlıların yaşamı için hayati bir öneme sahiptirler.

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Yirmi İkinci Pencere.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...