"Hem acib ve garib sanatlar içinde rengârenk acib hikmetli zemin yüzünün simasındaki bu nakışlı çizgilere bak!" cümlesindeki "nakışlı çizgilerdeki hikmet" ne olabilir, açıklayabilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Zemin yüzü, bütün canlıların hayatlarını devam ettirmelerine uygun bir şekilde tanzim edilmiştir. Mesela, toprak örtüsü çok sert ya da çok yumuşak olsa idi ondan istifade edilmezdi. Allah bu örtüyü öyle hikmetli bir şekilde tanzim etmiş ki, hem üzerinde evler yapıyoruz hem de ziraat yapıp çeşitli mahsuller kaldırıyoruz.

Zaten bahsin devamındaki şu cümleler nakış ve hikmet kelimelerini açıklıyor:

"Nasıl sekenelerine enhar ve çayları, deniz ve ırmakları, dağ ve tepeleri, ayrı ayrı mahluklarına ve ibadına lâyık birer mesken ve vesait-i nakliye yapmış. Sonra yüz binler ecnas-ı nebatat ve enva-ı hayvanatıyla kemal-i hikmet ve intizam ile doldurup hayat vererek şenlendirmek, vakit be-vakit muntazaman mevt ile terhis ederek boşaltıp yine muntazaman بَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ suretinde doldurmak; bir Kadîr-i Zülcelal’in ve bir Hakîm-i Zülkemal’in vücub-u vücuduna ve vahdetine yüz binler lisanlarla şehadet ederler." (Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Yirmi İkinci Pencere)

Yani yeryüzünün hikmetli nakışları bitkiler, nehirler, ırmaklar, denizler, dağlar, tepeler ve ovalardır ki, bütün bu nakışlar, canlılar için hayati bir öneme sahiptirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...