"Hakîm, Rahîm, Hafîz, Âdil gibi ekser esmâ-i hüsnası, haşir ve kıyametin gelmesini ve saadet-i ebediyenin vücudunu iktiza ederler..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Onuncu Söz’ün Onuncu Hakikat’inde Hakîm, Kerîm, Âdil ve Rahîm isimlerinin âhireti iktiza ettikleri üzerinde gerekli izahlar kemaliyle yapılmıştır. Biz de bu sual münasebetiyle sadece Hakîm ismi üzerinde kısaca duralım:

Atomlardan hücrelere, organlardan his ve duygular âlemine kadar her şeyin faydalı ve hikmetli yaratılması gösteriyor ki, bu ilim ve hikmet tecellileri ahirette de ebediyen devam edecek ve insan bu tecellilerden hem maddeten, hem manen istifade edecektir. Aksi halde, bu kâinattaki hikmetli ve rahmetli faaliyetler, her parçası hikmetle yapılan muhteşem bir fabrikanın verdiği mamullerin derhal imha edilip ortadan kaldırılmasına benzeyecektir. Allah’ın Hakîm ve Rahîm isimleri buna müsaade etmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...