"Zat-ı Zülcelalin evsaf-ı celaliyesi ve evsaf-ı cemaliyesi ve esma-i hüsnası bunun vukuuna kati surette delalet ederler." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu sualin tam cevabı Onuncu Söz’ün tamamıdır. O Söz’de ilahi isim ve sıfatların ahireti iktiza ettiği bazı esma üzerinden izah ve ispat edildikten sonra, Risalenin sonunda şöyle bir hatırlatma yapılır:

"Hem sakın zannetme ki: Haşri iktiza eden esma-i İlâhîye, bahsettiğimiz gibi yalnız Hakîm, Kerim, Rahîm, Âdil, Hafîz isimlerine münhasırdır. Hâyır, belki kâinatın tedbirinde tecelli eden bütün esmâ-i İlâhîye, âhireti iktiza eder, belki istilzam eder."

"Hem zannetme ki, haşre delalet eden kâinatın âyât-ı tekviniyesi, şu geçen bahsettiğimize münhasırdır. Hayır, belki ekser mevcudatta sağa sola açılır perdeler gibi vecih ve keyfiyetleri vardır ki; bir vechi Sâni'a şehadet ettiği gibi, diğer vechi de haşre işaret eder. Mesela, insanın ahsen-i takvimdeki hüsn-ü masnuiyeti, Sâni'i gösterdiği gibi; o ahsen-i takvimdeki kabiliyet-i câmiasıyla kısa bir zamanda zeval bulması, haşri gösterir."(1)

1) bk. Sözler, Onuncu Söz, On İkinci Hakikat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...