"Hâkimiyetin şe'ni, müdahaleyi reddetmektir. Hattâ, en ednâ bir hâkim, bir memur, daire-i hâkimiyetinde oğlunun müdahalesini kabul etmiyor." Kardeş katli ile ilgi kurarak konu hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu örnek Risale-i Nurlarda şu şekilde geçiyor:

"Bazı risalelerde gayet kat'î ispat ettiğimiz gibi, hâkimiyetin şe'ni, müdahaleyi reddetmektir. Hattâ, en ednâ bir hâkim, bir memur, daire-i hâkimiyetinde oğlunun müdahalesini kabul etmiyor. Hattâ, hâkimiyetine müdahale tevehhümüyle, bazı dindar padişahlar, halife oldukları halde mâsum evlâtlarını katletmeleri, bu redd-i müdahale kanununun hâkimiyette ne kadar esaslı hükmettiğini gösteriyor."

"Bir nahiyede iki müdürden tut, tâ bir memlekette iki padişaha kadar, hâkimiyetteki istiklâliyetin iktiza ettiği men-i iştirak kanunu, tarih-i beşerde çok acip hercümerc ile kuvvetini göstermiş."(1)

Bir şeye ve bir yere tam anlamı ile hakim olmak, başka birilerinin hakim olmasını reddetmekle mümkündür. Yani bir padişahın bir memlekete tam manası ile hakim olabilmesi, başka padişahların olmamasını gerektirir. Bir memlekette iki padişah hükmediyorsa orada her iki padişah da hakim değildir demektir. Bir padişahın tam hakimiyeti başka hakimlerin reddini gerektirir.

Cüzi ve basit iktidar sahibi olan insanın cüzi hakimiyetinde, bu denli başka müdahale ve hakimiyetler mümkün olmaz ise, hakimiyeti ve kudreti sonsuz olan Allah’ın saltanatında hakimiyet ve müdahale muhal içinde muhal olur. Yani Allah’ın sonsuz kudretinde ve saltanatında başkaların müdahale ve hakimiyet sahibi olması imkansız ve muhal bir durumdur demektir.

Üstad Hazretleri hakimiyeti ispat hususunda vermiş olduğu bu örneği tasdik ediyor değildir, sadece meselesini ispat ve kuvvet hususunda misal getiriyor. Hatta şu ifadeleri ile açıkça padişahları bu noktada hicvediyor ve kabul etmiyor: “... Hattâ, hâkimiyetine müdahale tevehhümüyle, bazı dindar padişahlar, halife oldukları halde mâsum evlâtlarını katletmeleri,..”

Osmanlının selameti için masum çocukların katledilmesi, Kur’an’ın adalet ve şefkati ile bağdaşmaz.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...