"Nurdan kanadın, hem sağlam kolun var,/ Nurdan senin hakka giden yolun var./ Kabul et, bir kemter Feyzi kulun var." Buradaki “kul” ifadesi nasıl anlaşılabilir?

Soru Detayı

- Nurdan kanadın, hem sağlam kolun var, Nurdan senin Hakk'a giden yolun var. Kabul et bir kemter Feyzi kulun var, Ey bu asırda rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur! RN-Tarihçe-i Hayat/524
- Burda bir eserden bahsederken Hasan Feyzi abi, Feyzi kulun var derken ne anlamda söylemiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Nurdan kanadın, hem sağlam kolun var,
Nurdan senin hakka giden yolun var.
Kabul et, bir kemter Feyzi kulun var,
Ey bu asırda rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!"
...

(Biçare Talebeniz Hasan Feyzi)(1)

"Kul" ifadesi, edebiyat ve şiirde farklı anlamlarda kullanılıyor. Haşa, Yaratan ile yaratılan anlamında bir kulluktan bahsedilmiyor.

Bazı kelimeler birkaç manaya gelir ve cümledeki yerlerine göre manaları değişir. Kul kelimesi de mahluk, insan, köle, bende, emir altında bulunan, tâbi, mensup, hizmetçi gibi manalara gelir.

Sultana bağlı askerlere "kapı kulu" denirdi mesela.

"Bende" kelimesi de kul demektir. Bendeniz, kulunuz demektir. Bu tabir bugün bile tevazu ifadesi olarak kullanılmaktadır.

"Emir kuluyum" demek, emir altında çalışıyorum, benim de âmirim var demektir.

"Ben Ali beyin kuluyum." demek, ben Ali beyin hizmetçisiyim demektir.

Padişahlar, tebasından olan sadık yardımcıları için "kulum" tabirini kullanırlardı. Burada kulum, sağ kolum demektir.

"Onun kapısına kul olamam." demek, ona hizmetçilik edemem demektir...

(1) bk. Trihçe-i Hayat, Emirdağ Hayatı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...