"Hâriçteki irşâda hevesli zâtlar, Risale-i Nur'un şâkirtleriyle meşgul olmamalı. Çünkü üç cihetle zarar görmeleri muhtemeldir." İzah eder misiniz, üç zarardan kastedilen mana ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem hâriçteki irşâda hevesli zâtlar, Risale-i Nur'un şâkirtleriyle meşgul olmamalı. Çünkü üç cihetle zarar görmeleri muhtemeldir. Takvâ dâiresindeki talebeler irşâda muhtaç olmadıkları gibi, hâriçte kesretli namazsızlar var. Onları bırakıp bunlarla meşgul olmak irşad değildir. Eğer bu şâkirtleri severse, evvelâ dâire içine girsin, o şâkirtlere peder değil, belki kardeş olsun, fazileti ziyade ise ağabeyleri olsun."(1)

Üstad Hazretleri "üç cihet zarar" hakkında bir izah yapmadığı için kat’i olarak bir şey söylemek zor. Lakin ihtimal dâhilinde bazı manalar anlaşılabilir.

Bu zararlardan birisi, iman hizmetinde giden birisinin aklını çelmek, hayırlı bir hizmet değil, beyhude yorulmaktır.

İkinci zarar, şayet aklını çeldiği kişiyi kendi mesleğine çekemez ise, o kişi tekrar günahlara dönüp ne oraya ne buraya yâr olmayabilir. Böyle bir durumda vebal çok ağır olur.

Üçüncü zarar ise, meşrep taassubundan gelen hodfurüşluk ile ihlası kaybetme tehlikesidir. Zira kendi mesleğini överken diğerini yermek ihlas ile bağdaşan bir hâl değildir. Ekseri olarak farklı meslekte gidenleri çekmek için o meslek yerilir. Bu da ihlas ve manevî kemalat ile bağdaşmaz.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a, On Birinci Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...