"İkinci cihet, padişahın ihsânât-ı hususiyesidir ve evâmir-i hassasıdır ki, umumî kanunun fevkinde, bir ferde ihsan eder, iltifat eder, emir verir." Bu temsili kısaca izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bunu bir temsille fehme takrib edeceğiz. Şöyle ki:"

"Bir padişahın umumî saltanatı ve kanunuyla, merhamet-i şahanesi umum efrad-ı millete teşmil edilebilir. Her fert, doğrudan doğruya o padişahın lûtfuna, saltanatına mazhardır. O suret-i umumiyede, efradın çok münasebât-ı hususiyesi vardır."

"İkinci cihet, padişahın ihsânât-ı hususiyesidir ve evâmir-i hassasıdır ki, umumî kanunun fevkinde, bir ferde ihsan eder, iltifat eder, emir verir."(1)

Allah’ın ikram ve ihsan etmesi genel bir kaidedir. Mahlukat içinde ne kadar ikram ve ihsana muhtaç varlık varsa bu genel ikram ve ihsan kanunundan istifade eder. Denizin dibindeki balıktan tutun da semanın derinliklerindeki meleklere kadar her yaratılmış, Allah’ın ikram ve ihsanına genel bir kaide olarak mazhar ve makestir.

Bu genel ikram ve ihsan kanunundan başka Allah’ın her bir mahlukuna özel bir ilgi ve tecellisi de vardır. Yani bu ikram ve ihsan etme işini sadece genel bir kanun şeklinde işletmekle kalmıyor, aynı zamanda her bir mahlukuna mahsus ve özel bir şekle de sokuyor ki, bunu o mahlukunun durum ve pozisyonuna göre değerlendiriyor.

Mesela, orduda bütün askerlere bir iaşe dağıtılıyor; bu belli bir kanun dahilinde oluyor. Mesela, herkese bir somun, bir kumanya veriliyor ama zor şartlar ve zor göreve giden askerlere bu iaşe daha farklı oluyor. Onlara iki somun ve besleyicilik değeri yüksek kumanyalar veriliyor. Bu askerlere farklı muamele edilmesinde meşakkatin önemi büyüktür.

Helaket ve felaket asrının imamı olan Üstad Hazretlerine hususi ve görülmemiş ihsanların verilmesi, bulunduğu asrının dehşeti ve meşakkatine binaendir. Allah’ın, zorda olan kullarına genel ikram ve ihsan kurallarının dışında, hususi ve özel ikram ve ihsanlarda bulunması merhamet ve gınasının bir şenidir ve normal bir durumdur. Risale-i Nurlar ve iman hizmetinde bulunan Nur şakirtlerinin harika bir şekilde ikram ve ihsanlara mazhar olmasında bu gerekçe önemli bir yer tutar.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup, Yedinci meselesinin Hatimesi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...