"Hakkından fazla ona hak vermek, ona merhamet değil, şedit bir zulümdür." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İhkak-ı hak" ya da "adalet" her şeye hakkını vermek ve her şeyi yerli yerine koymak anlamındadır. Zulüm ise bunun aksidir.

Mesela, pençeleri ve keskin dişleri olan aslana kuzu ruhu verilse, kuzuya da aslan ruhu takılsa bu haksızlık ve adaletsizlik olur. Yine yüzün simetrik yapısında burun iki metre olsa, kulak on arşın yapılsa, yüzün simetrik yapısına zulüm olur.

Güneşin dünyaya olan mesafesi çok adil bir mesafedir; yakın olsa yakar, uzak olsa dondurur. Bu noktadan bakıldığında kainatta hiçbir dengesizlik ve adaletsizlik görünmez. İşte Allah adaletin bu şıkkını kainatta tamamen tatbik ve tecelli ettiriyor.

Özetle adalet her şeye hakkını vermek iken, zulüm ise hak sahibine hakkını vermemek anlamına geliyor.

Bu ölçüler ışığında meseleye baktığımızda, her sahada ve her alanda hak sahibine hakkını vermemiz gerekiyor, vermez isek zulme girmiş oluruz.

Şefkatimizi haksız bir şekilde ileri sürüp, kafirin ebedi yanmasını kerih görmemiz şiddetli bir zulüm ve haksızlık iken, Hariciler ve Muteziler gibi günahkar bir mümini de ebedi ateşe atmamız da haksız ve sapkın bir celallenmedir. Bu ölçüyü her alanda uygulamak mümkündür.

Ölçümüz ölçüy-ü İlahi olmalıdır, aksi takdirde zulümden kurtulamayız.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...