"Halbuki, hayat-ı içtimaiyede ekser ahkâm ekseriyet itibarıyla olduğundan, ekseriyet itibarıyla bir kadın, kendini himaye edecek birisini bulur. Erkek ise, ona yük olacak ve nafakasını ona bırakacak birisiyle teşrik-i mesai etmeye mecbur olur." izahı?

Soru Detayı

Bu zamanda kadının da çalışıp iyi maaş aldığı aileler var, yani kadın erkeğe maddi olarak yük olmuyor. Miras eşit bölünmeli deniliyor. Üstad'ın bahsettiği durum kadın para kazanınca ortadan kalkıyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Erkeğin kadını himaye etmesi" kavramını, sadece ekonomik olarak değerlendirmek çok büyük bir hatadır. Nafaka meselesi bu işin bir boyutudur.

Ayrıca bazı uç noktaları örnek gösterip İlahi hükmü geçersiz kılmak mümkün değildir. Çünkü kendi kendine yeten ve erkeğe ihtiyaç duymayan kadın tipleri realitede çok az bir topluluktur. Ekseri kadınlar hâlen erkeğine muhtaç bir vaziyettedir.

Üstelik kadın emek açısından da sömürülen bir meta hâline getirilmiştir. Yani güçlü modern kadın efsanesi koca bir yalandan ibarettir. Bugün toplumu oluşturan sağlam aile hayatı çatırdamakta, boşanma oranları gittikçe artmaktadır. Bu da modern felsefenin "güçlü kadın" tezini çürüten bir realitedir.

Modern dünya, kadını tüketen kadını sömüren, kadını cinsel bir meta hâline getiren bir canavardır.

Kadın fıtrat olarak zayıf, narin ve kırılgan olduğu için, kendini her konuda himaye edecek ve nafakasını temin edecek bir erkeğe muhtaçtır.

Erkek hanımlara nispeten fıtrat olarak daha sağlam ve kuvvetlidir, himaye ve nafaka noktasından kendi kendine yeterlidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...