"Hamd ve senâ, medih ve minnet Ona mahsustur, Ona lâyıktır." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şükür, övgü ve minnet sadece ve sadece Allah’a karşı yapılır. Çünkü bizi yoktan var eden, varlığımızı devam ettiren, varlığımız için gerekli bütün imkanları ve şartları hazırlayan Allah’tan başkası değildir. Onun ihsan ve ikramı her şeyimizi kuşatmışken, bizim şükredecek, minnet edecek başka sebepler aramamız Onun ihsan ve ikramına karşı bir hürmetsizlik bir ihanet bir alçaklıktır.

Yüz ihtiyacımdan doksan dokuzunu Allah birisini de başka bir sebep karşılamış olsa idi o zaman sebebe de bir minnet ve teşekkür etmek normal olabilirdi ama istisnasız bütün ihtiyaçlarımı karşılayan Allah iken benim başka sebeplere şükretmem şirk ve küfür olur.

Tabiri caiz ise şükür, övgü ve yüceltme Allah’ın zorunlu bir hakkıdır, bu konuda Onunla kimse çekişemez, rekabet edemez, hak iddiasında bulunamaz. Çünkü O mutlak kemal, cemal ve ihsan sahibidir, kibriyası sonsuzdur, Ondan başka İlah ya da Rab yoktur. Ama sebepler de dahil her şey Ona muhtaçtır, Onun iradesi ile kaimdir. O bir an elini çekse her şey yerle yeksan olur. Bu durumda başka şeylere minnet etmek, başka sebeplere şükür vaziyeti takınmak tam bir nankörlük affedilmez bir cinayettir.

Ek bilgi için tıklayınız:

Hamd ve şükür aynı şey midir?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...