"Hamd Allah'tan gelir, Allah ile kaimdir." cümlesini biraz açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Hamd Allah’tan gelir, Allah ile kaimdir, Allah için ve Onun vücudu sebebiyledir. Dünyanın evvelinden hilkatin âhirine kadar bütün zerrât-ı kâinatın, ezelden ebede bütün zamanlardaki dakikaların âşirelerine darbı adedince, Allah’a hamd olsun.”(1)

Sorudaki cümleyi iki şekilde anlayabiliriz:

Birincisi, "hamd" burada nimet ve ikram anlamında kullanılıyor. Zaten nimet ile şükür iç içedir, biri olmadan diğeri olmaz. Yani şükür nimeti nimet de şükrü iktiza etiği için, nimet eşittir hamd denilebilir. Nimet ve ikram ise Allah’tandır ve devamını O getirir. Yani nimeti yoktan var eden ve var ettikten sonra devamlı kılan Allah’tan başkası değildir.

İkinci mana, "hamd" bir fiildir, bir icraattır. Bu fiil ve icraatın yaratıcısı, Allah’tan başka bir şey değildir. Mesela, ağzımızdan bir “Elhamdülillah” kelimesi çıktığında bu kelimeyi yaratan Allah’tan başkası değildir. İnsan bir fiili bir icraatı sadece irade eder, yaratamaz; yaratan Allah’tır.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Dokuzuncu Lem'a, İkinci Bab.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...