"Hanbelî mezhebinin reisi ve halk-ı Kur’ân meselesinde cihanpesendâne salâbet ve metânet sahibi bir zât olduğundan..." cümlesindeki "halk-ı Kur'an meselesi" nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mutezile mezhebi; Allah’ın kelam sıfatını inkâr ediyor. "Kur’an nasıl ve hangi sıfat ile gönderildi?" diye sorulduğunda da "Kur’an’ı Allah, kudret sıfatı ile yaratmıştır" gibi akıl dışı ve gayr-ı makul cevap veriyorlar.

Mu’tezile; “Kur’an mahlûktur" der. Bu fikri kabul etmeyenlere akıl almaz işkenceler etmişlerdir. Ahmed b. Hanbel on sekiz ay hapis yatmış, Yusuf b. Yahya, Nuaym b. Hammad, Ahmed b. Nasr gibi bazı büyük zatlar işkence neticesi vefat etmişlerdir.

Mu’tezilenin Kur’an’a "mahlûk" demesindeki asıl maksat, Allah’ın ezelî ve ebedî olan "kelam sıfatı"nı inkâr etmektir.

Ehl-i sünnetin mühim imamlarından olan Müçtehid Ahmet b. Hanbel Hazretleri; bu batıl görüşü reddetmek maksadı ile "Kur’an mahlûk değildir" demiş, Allah’ın kelam sıfatının varlığını müdafaa etmiştir. Yoksa İmam Ahmed b. Hanbel Hazretleri Kur’an lafız, kitap ve mahreç noktasından mahlûk değildir, demiyor.

Bizim okuduğumuz Kur’an elbette mahlûktur; ama bid’atkâr ehl-i i’tizalin iddia ettiği gibi; Kur’an’ın menşei Allah’ın kudret sıfatı değil, kelam sıfatıdır. Yani Kur’an Kelam sıfatının bir neticesi ve mahsulüdür. İşte Hazret-i İmam'ın davası da kelam sıfatının ispat davasıdır.

Halk-ı Kur’an meselesinin hülasası budur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

msaydin
aydınlattınız bizi Allah razı olsun..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin
Öncesinde de "Şiddetli olan Hanbel mezhebinin.." diyor.Acaba hak mezhebe neden şiddetli deniliyor?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Şiddetli ifadesi Hanbeli mezhebinin biraz daha azimet ve takva yönünün baskın olmasına kinayedir. Malum Hanbeli mezhebinin karakteri Hanefi de olduğu gibi reyci değil rivayetçidir. Yoksa haşa yanlış ve hatalı anlamda bir şiddet değildir. Bu azimeti Vehhabiler ifrata götürüp dalalete gitmişler.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...