Block title
Block content

151

İçerikler

 1. "Bir İsevi, Müslüman olsa, İsâ Aleyhisselâmı daha ziyade sever. Bir Mûsevî, Müslüman olsa, Mûsâ Aleyhisselâmı daha ziyade sever." ifadesini izah eder misiniz, bu hüküm doğru mudur?

 2. "Bununla beraber zamanın ilcaatıyla zaruretler ortalıkta zannederek bazı hocaların bid'alara taraftarlığından dolayı onlara hücum etmeyiniz. Bilmeyerek 'Zaruret var' zannıyla hareket eden o biçarelere vurmayınız. Onun için kuvvetimizi dahilde.." İzah?

 3. "Fakat bir Müslüman, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın zincirinden çıksa, dinini bıraksa, daha hiçbir dine girmez, anarşist olur; ruhunda kemâlâta medar hiçbir hâlet kalmaz. Vicdanı tefessüh eder, hayat-ı içtimaiyeye bir zehir olur." örnekle izahı?

 4. "Haricî tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir. Çünkü düşmanın malı, çoluk çocuğu ganimet hükmüne geçer..." Üstad'ın burada ganimetten bahsetmesini izah eder misiniz? Müsbet hareket ile bağdaştırılabileceğini mi kastediyor?

 5. "Kur’ân-ı Hakîmin işârât-ı gaybiyesi ile kahraman Türk ve Arap milletleri içinde lisan-ı Türkî ve Arabî ile bu asrı kurtaracak bir mu’cize-i Kur’âniye..." İzah eder misiniz?

 6. "O kardeşimize sorduk: Bu acip ihlâsı nereden ders almışsın? Demiş: İki noktadan..." Bedir Harbi ve İmam-ı Ali'den öğrenmesini nasıl anlamalıyız?

 7. Bizim mesleğimiz müspet hareket.Yani kavl-i leyyin hayat-ı içtimaiyede musaalakârâne vaziyet vs... Fakat bazen mutabık-ı muktezayı hâl şiddet gerektirebiliyor. Bunu uygulamak müspet harekete münafi olur mu?

 8. Nur Hizmetindeki “Müsbet Hareket” düsturunu açıklar mısınız?

 9. Risalelerde ısrarla tavsiye edilen "müsbet hareket" ile ilgili ayet ve hadis var mı acaba?

 10. Vazifemizi yapıp Allah'ın vazifesine karışmamak hasletinde, büyük insanların bunu hep uygulamasına rağmen, Üstadımız neden Celaleddin Harzemşahı örnek gösteriyor?

 11. “Bir câni yüzünden onun kardeşi, hanedanı, çoluk-çocuğu mesul olamaz.” diyor Üstad. Hata kusurlar, yani günahlar çoluk çocuktan çıkar diye bir tabir kullanılır. Bunu nasıl anlamak gerekir?

 12. “Umum Nur Talebelerine Üstad Bediüzzaman´ın vefatından önce vermiş olduğu en son derstir…” Bu derste Üstad'ın verdiği düsturları madde madde kısaca özetleyebilir misiniz?

Yükleniyor...