"Hasenâtı seyyiatına, sevâbı hatâsına tereccüh edenler, mağfiret ve affa müstehaktırlar." cümlesini izah eder misiniz? Namaz kılmayanlar da bu aftan faydalanabilecekler mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cenab-ı Hak, insanları yargılarken, iyiliği, kötülüğüne üstünse, onu iyiler sınıfından; kötülüğü iyiliğine üstünse, onu da kötüler sınıfından kabul ediyor ve öyle muamele ediyor. İyilikleri ve sevapları, günah ve kusurlarına galipse, affa mazhar oluyor. Allah’ın adalet ve merhameti bu şekil tecelli ediyor. Ve bize de böyle olmamızı emrediyor.

Bu mana, insan için böyle olduğu gibi, mezhep, meslek, meşrep, cemaat, ekol, fırka gibi oluşumlarda da böyledir. Yani, onları yargılarken ya da değerlendirirken, iyilik ve kötülük durumuna bakacağız. İyilik tarafı baskınsa, onu iyi; kötülük tarafı baskınsa, onu kötü sayacağız.

Zira hiçbir mezhep, meslek ve cemaat yüzde yüz her tarafı iyi ve hak olamaz. Bazı yanlış ve kusurlar onlara da bulaşabilir. Onun için, bir iki yanlış ve kusurundan dolayı o gurubu kötü ve batıl ilan etmek sabıkan bahsedilen Allah’ın yargılama şekline uygun düşmez. Hiç bir batıl ve haksız ekolun de her tarafı batıl ve kötü olmaz. Onun da bazı savunduğu hak ve doğrular olabilir.

Bir ekolun hak ve doğru olması ise, tabi olan herkesi hak ve doğru, iyi ve hak sınıfına sokmayabilir. Mesela, Al-i beyt sevgisi üzerine bina olan şia ekolu, İran milliyetçiliği ve bazı garazlarla ve batıl gayret ve hissiyatın devreye girmesi ile güzel iken, çirkinliğe dönüşmüş, batıl yönü hak yönüne galip geldiğinden fırkayı dalle olmuşlar. Al-i beyt sevgisi maskesinde, ehl-i sünnet ve ve bazı sahabelerin düşmanlığı yapılmıştır. Bu da, kötülüğünü iyiliğine galip getirmiş ve batıl olmaktan kurtulamamış.

Günümüzde var olan her dini hareket ve gurupları da bu adil ve merhametli ölçü ve mihenk ile tartıp, ona göre muamele etmek gereklidir. Yoksa, çok haksız ve yersiz zulümlere düşme tehlikesi vardır.

İkinci soruya cevap ise:

Kural olarak hesap gününde kişinin iyilikleri kötülüklerine galip gelirse, affa uğrayıp cennette gidecek. Lakin bunun hesaplamasını ancak Allah bilir. Bizim buradan "Namaz kılmayanların diğer sevapları ağır basarak kişiyi kurtarır." dememiz mümkün değildir.

Hem böyle bir düşünce namaza karşı bir tembelliğe ve ilgisizliğe dönüşebilir. Bu yüzden "namaz kılmayanların iyilikleri üstün gelebilir" gibi bir hükme gitmek yanlış olur.

Ebû Hüreyre (ra)'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (a.s.m) şöyle buyurdu:

"Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır. Eğer namazı düzgün olursa, işi iyi gider ve kazançlı çıkar. Namazı düzgün olmazsa, kaybeder ve zararlı çıkar. Şayet farzlarından bir şey noksan çıkarsa, Azîz ve Celîl olan Rabb'i, 'Kulumun nâfile namazları var mı, bakınız?' der. Farzların eksiği nafilelerle tamamlanır. Sonra diğer amellerinden de bu şekilde hesaba çekilir."(1)

Biz elbette "Namaz kılmayan yüzde yüz kurtulamaz." demiyoruz. Ama namaz bütün iyilik ve sevapların mayası gibidir. Maya olmadan iyiliklerin tutması ve onu hesap gününde kurtarması çok zordur. Bu yüzden kimse namazsız kurtulma hesapları yapmamalıdır.

(1) bk. Tirmizî, Mevâkît 188. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 149; Nesâî, Salât 9; İbni Mâce, İkâmet 202.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin
Peki bir fırka,parti,yol vesairenin hasenatının seyyiatına galip gelmesinin ölçüsü nedir,nasıl anlayacağız hasenatının seyyiattan fazla olduğunu?Şiaların sahabe düşmanlığı;seyyiatın haseneye galebesini nasıl doğuruyor,sahabe düşmanlığı (bilmediğimden soruyorum) 1 seyyie değil midir?Düşmanlık 1 tane ama belki binlerce islamı seven yönleri vardır?Yada seyyienin haseneye galebesi nasıl olur?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Sahabe dini günümüzde taşıyan ana kaynaktır onlara haksız yere saldırmak dine saldırmak kadar tehlikelidir. Bu yüzden sahabe düşmanlığı imansızlıktan sonra ki en büyük günah en derin sapkınlıktır. Burada günahların adedi kadar keyfiyet ve kemiyet yönü de önemlidir. Sahabe düşmanlığı adet açısından bir seyyie gibi görülebilir ama keyfiyet açısından binlerce günah ağırlığındadır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin
Dolayısıyla sahabeler saldıran gruplar,ehl-ı dalalet olup,günahı sevabına fazla çeker.çünkü keyfiyet çok büyük kayıp..istediği kadar sevabı olsun..doğru muyum?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Aynen.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...