"Vatan ve millete ve insanlık câmiasına hizmet edebilmek için, 'Hakîm kimdir? Başına gelen.' fehvasınca,.." Ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bu hukukumun bir suç konusu olacağını zannetmiyor ve son söz olarak diyorum ki: Vatan ve millete ve insanlık câmiasına hizmet edebilmek için, 'Hakîm kimdir? Başına gelen.' fehvasınca, iki vilâyetin ve birçok kazaların zabıtasının dahi şehadet edebileceği şekilde, serserilikten, şahıslarını bu Nur Risaleleriyle kurtarıp başkalarını da kurtarmaya vesile olan Nur şakirtlerinin uzun senelerden beri bu vatan ve millete, bu vatandaki idareye yaptıkları vatanî hizmet binlerle kişilik zabıta kuvvetinin hizmetinden hakikatte daha mühim iken ve takdire ve iltifata daha lâyık iken su-i tefsire uğratılarak âdetâ bir ecnebî rejimi hesabına kasten hareket eder gibi bizleri tevkif ve muhakemelere verip işimizi, gücümüzü ayaklar altında bırakmak ve bîçare evlât ve iyâlimizi perişan edip ağlatmak hangi demokrasi kanunlarıyla, hangi yeminli ve yüminli âdil hâkimlerin vicdanî ve âdilâne kararlarıyla kabil-i teliftir?"

"Mahkemenizden ve vicdanınızdan soruyorum. Ve büyük ve âdil Türk milleti ve onun âlî meclisi namına icra-yı adalet eden muhterem mahkemenizden, pek çok fevâidi ve menâfii meydanda olup inkâr edemediğimiz bu eserlerin serbestiyetini ve bizim de beraatimizi talep ediyorum."(1)

Burada, eğer hukuk üstünse, bazılarının keyfine feda edilmiyorsa, ifadesi “Hakim kimdir?” sorusu ile ifade ediliyor.

Nur talebeleri hiç suça karışmadığı hatta iman ve ahlak dersleri ile suç oranını azalttığı hâlde, hukuk adına cezalandırılmaları keyfî bir durumdur. Şayet gayeleri sadece iman ve Kur’an hizmeti olan bu insanlar kanun adına tutuklanıp hapse atılıyor ise, demek ki; “Hakim” hukuk değil, siyasi keyfiliklerdir.

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

oğuzhangözüpek
Demekki siyaseten husumet,korku,endişe sebebiyle insanları hukuksuz,kanun tanımaz ,keyfi muameleye tabi tutmak ZULÜMDÜR. Hususan Asayişin manevi nöbetçileri olan samimi müslümanları aynı muameleye tabi tutmak zulüm üstüne zulümdür.Bu kardeşiniz böyle anladı.Selam ve Dua İLE
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Murat Dönmez
Açıklamanız pek de doğru değil. Hakim kimdir başına gelen fehvasını anlamadan izahat yapmışsınız. Bu müstakil bir deyim/atasözü imiş. Deyimin manası düşünüldüğünde burası daha net anlaşılıyor. Düzenlemenizi tavsiye ederim
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...