"Hatt-ı Kur’ân’ın tebdiline karşı, Kur’ân şakirtlerinin bütün kuvvetleriyle hatt-ı Kur’ânîyi muhafazaya çalışması aynı senededir..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tevafuk, iki şeyin birbirine uygun ve denk gelmesi demektir. Hususen tesadüfe verilme ihtimali olmayan ve arkasında İlâhî bir iradenin varlığı hissedilen denk gelmelere tevafuk denir.

Kur’an’daki tevafuk mucizesi ise, Kur’an’da bulunan toplam 2.806 adet “Allah” lafzının bazı müstesnalar hariç, birbiriyle tevafuk etmesidir. Kur’an’ın 604 sayfasının çoğunda “Allah” lafzı mükerrer olarak geçmektedir.

Bu lafızlar, her sayfada ya alt alta, ya karşılıklı sayfalarda üst üste ya da bir yaprağın iki sayfasında sırt sırta gelerek ya da sayfalar arasında birbirine tevafuk etmektedir. Rab, Kur’an ve Resul kelimelerinde de aynı tevafuk olduğu gibi, daha başka tevafuk çeşitleri de vardır.

İşte Kur’an'daki bu tevafuklar, Kur’an’ın mu’cize bir kitap olduğuna delildir. Bu tevafuklu Kur’an’ı, Üstad Hazretleri bizzat kendi yeni bir hat ile talebelerine yazdırmış ve hâlihazırda tevafuklu Kur’an olarak Hayrat Vakfı ve Hizmet Vakfı yayınları arasında piyasada bulunmaktadır.

Ezvak-ı i’caz; Kur’an’ın mucizevî cihetlerinin, insana maddî ve manevî bir keyif ve kuvvet vermesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
Demek 1351 (bin üç yüz elli bir) senesine “sene-i Kur’âniye” tabir edilebilir. Miladi kaç senesidir?neler oldu bu yılda.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

1351/1932 tarihine tekabül ediyor. Bu yılın neden Kur'an yılı olduğunu Üstad Hazretleri şu şekilde izah ediyor: 
Kur'ân kelimesi, ebced hesabıyla 351'dir. İçinde iki elif var. Mahfî elif, "elfün" okunsa, "bin" mânâsındaki elfün'dür.HAŞİYE Demek 1351 senesine "sene-i Kur'âniye" tabir edilebilir. Çünkü, lâfz-ı Kur'ân'daki tevafukatın sırr-ı acibi, Kur'ân'ın tefsiri olan Risale-i Nur eczalarında o sene göründü. Ve Kur'ân'daki Lâfz-ı Celâlin i'câzkârâne sırr-ı tevafuku aynı senede tezahür etti. Ve bir nakş-ı i'câzîyi gösterecek bir Kur'ân'ın yeni bir tarzda yazılması, aynı senede oluyor. Ve hatt-ı Kur'ân'ın tebdiline karşı, Kur'ân şakirtlerinin bütün kuvvetleriyle hatt-ı Kur'ânîyi muhafazaya çalışması aynı senededir. Ve Kur'ân'ın mühim ezvâk-ı i'câziyesi aynı senede tezahür ediyor. Hem aynı senede Kur'ân ile çok münasebettar hâdisât olmuş ve olacak gibi... Yirmi Dokuzuncu Mektup 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Üstaddan önce tevafuk çalişmları varmıydı. üstad nasıl bir çalişma yapmıştır. bu konudabaşka tavafuklar varmıdır. üstad tam olarak ne yaptda kuran senesi diyor. bu tevafuğu önemsediğine göre günümüzde üstadın bu çalişmasını insanlara nasıl anlatmalıyız.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Tevafuk çalışma ve kesp ile ulaşılan bir sonuç değil İlahi bir lütuf ve ikramdır. Tevafuklu Kur'an bunun en bilinen ve görünen kısmıdır. Risale-i Nurun el yazma nüshalarında da benzer tevafuklar olmuş ama orjinali elimizde olmadığı için yayımlayamıyoruz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
merak ettiğim üstaddan başka kurandaki tevafuku farkedip çalişan varmı.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Şimdiye kadar ne Üstattan önce ne de sonra duymadık.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
saidbaranbaltaoglu

Ahmed Hüsrev Efendinin Yazmış olduğu kuran ve risale i nurlar tevafukludur.BAKABILIRSINIZ.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Lazgin

Bu konunun tavsilatı 29. Mektubun 3. ve 4. Meselelerinde detaylı izah edilmiş. Fakat mektubata ilgili yerler konulmamıştir.  Bazı yayinevleri ( mesela ittihad yayınevi)  bu bahisleri rumuzatı semaniye (29. Mektub/8. Mesele) kitabında basmişlardir. Orda 67 tane lafz-ı Kur'an tevafuku ve 160 lafz-ı Resul tevafuku gösterilmiş. Ve bu elfazın hangi satırlara denk getirilmesi gerektiğini gösterip tevafuklu Kur'an tarifi yapmış ve talebelerinden böyle bir Kur'an yazmalarını istemiştir. 

Tam o yıllarda hattı Kuran yasaklanmaya çalışılmış, kıymeti gözden düşürülmeye gayret edilmiş, yerine ecnebi hurufu cebren ikame edilmeye çalışılıyordu. Camilerde Kur'an yerine tercümesi okutuluyordu.

Üstad hazretleri de Hattı Kur'an'ın i'cazini göstermek hem de İ'cazi Kur'an'ından insanların en avam tabakası olan ümmi gözlü tabakaya  dahi hisse düştüğünü ispatlamak maksadıyla , inayeti Rabbani ve ilham-i İlahi vasıtasıyla iki sene bu tevafukat üzerine çalışmış. 

 

Sual : En mühim hakaiki Kur'aniye ve imaniye ile meşgul  olduğun halde neden onu muvakkaten bırakıp en ziyade manadan uzak olan hurufu hecaiyenin adedlerinden, tevafukatlarından bahsediyorsun?

Elcevap; Çünkü bu meşum zamanda Kur'an'ın bir temel taşı olan hurufuna hücum ediliyor ve onların tebdiline çalışılıyor.( 29. Mektubun 2. Makamı)

 

 

Bu mezkur yerleri mektubata koymayıp tehlike geçtikten sonra mahrem bırakmasının hikmeti şöyle olmak gerektir.

 

   Bugünlerde Rumuzat-ı Semaniye'ye ait iki risaleyi ehemmiyetli talebelere, bir yere gönderdim.
Yol kapandı, gitmedi.
O iki risaleyi tekrar dikkatle mütalaa ettim.
Fikren dedim ki: "Bu zevkli, güzel, meraklı, şirin bir maksada giden bu tevafuklu yolda ne için sevkedilmeden perde indi, başka yolda sevkedildik, çalıştırıldık."
   Birden ihtar edildi ki: "O gaybî esrarı açacak olan meslekten yüz derece daha ehemmiyetli ve kıymetli ve umumî ihtiyaca medar ve herkes bu zamanda ona şiddetle muhtaç ve İslâmiyetin temel taşları olan hakaik-i imaniye hazinesine hizmet etmeye ve istifadeye zarar gelecekti.
En büyük ve en yüksek maksad olan hakaik-i imaniyeyi, ikinci derecede bırakacaktı.
Onun için idi."
Kastamonu - 112

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...