Block title
Block content

"Hücumat-ı Sitte Risalesi"ndeki Altıncı Desise-i Şeytaniye´yi açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Altıncı desise Şudur ki: İnsandaki tembellik ve tenperverlik ve vazifedarlık damarından istifade eder."

"Evet, şeytan-ı ins ve cinnî her cihette hücum ederler. Arkadaşlarımızdan metin kalbli, sadakati kuvvetli, niyeti ihlâslı, himmeti âli gördükleri vakit başka noktalardan hücum ederler. Şöyle ki:"

"İşimize sekte ve hizmetimize fütur vermek için, onların tembelliklerinden ve tenperverliklerinden ve vazifedarlıklarından istifade ederler. Onlar, öyle desiselerle, onları hizmet-i Kur'âniyeden alıkoyuyorlar ki, haberleri olmadan bir kısmına fazla iş buluyorlar, tâ ki hizmet-i Kur'âniyeye vakit bulmasın. Bir kısmına da dünyanın cazibedar şeylerini gösteriyorlar ki, hevesi uyanıp, hizmete karşı bir gaflet gelsin. Ve hâkezâ, bu hücum yolları uzun çeker. Bu uzunlukta kısa keserek dikkatli fehminize havale ederiz."

"Ey kardeşlerim, dikkat ediniz. Vazifeniz kudsiyedir, hizmetiniz ulvîdir. Her bir saatiniz, bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. Biliniz ki, elinizden kaçmasın."(1)

İnsandaki tembellik, rahatına düşkünlük ve vazifeden gelen meşguliyet damarı, iman ve Kur’an hizmetine bir engel ve mani olabilir. İnsi ve cinni şeytanlar insanın bu üç zaafını kullanarak iman ve Kur’an hizmetini sekteye uğratabilirler. Bu yüzden Nur talebeleri bu üç zaafa karşı sağlam ve uyanık olmaları gerekiyor.

Özellikle iman hizmetinde aksiyoner olarak faal bir şekilde çalışan Nur talebelerini bu hizmetten alıkoymak, ya da hızını kesmek için ehli küfür bu yolları deniyor. Kimisine tembellik damarını harekete geçirmek için; "keyfine bak, bu alemi sen mi kurtaracaksın" diyorlar; kimisine nefsin ve bedenin hoşuna gidecek cazip zevk ve eğlenceleri gösteriyorlar; kimisine de dünyevi bir makam ve meşguliyet vererek, asıl iman hizmetinden soğutuyorlar.

Bu üç zaaf ve damar, faal bir şekilde iman hizmetinde bulunmaya engel teşkil edebiliyor. Bu desisede Üstad Hazretleri buna dikkat çekerek ehli imanı ikaz ediyor.  

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

drerkan
"Ey kardeşlerim, dikkat ediniz. Vazifeniz kudsiyedir, hizmetiniz ulvîdir. Herbir saatiniz, bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. Biliniz ki, elinizden kaçmasın." Bu zaman dilimi içindemiyiz halen.kıymetli zamnlar devam ediyor mu?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Üstad Hazretlerinin bu hükmünün devam ettiği kanaatindeyiz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...