İkinci Nükte

İçerikler


 1. "Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar." İzah eder misiniz?

 2. "Madem dar-ı hizmettir ve mahalli ubudiyettir; hastalık ve musibetler, dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmet ve ubudiyete çok muvafık olur ve kuvvet verir." cümlesini açıklar mısınız?

 3. "Şu dâr-ı dünya, meydan-ı imtihandır ve dâr-ı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükâfat yeri değildir." Dünyada çalışıp ücret, nimetlerden lezzet alıyoruz. Burayı nasıl anlayabiliriz? Lezzet ve ücret ve mükafatı birbirinden ayıran özellikler nelerdir?

 4. "Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayr-ı mahz olan vücuttan ziyade, şerr-i mahz olan ademe yakındır ve ona gider." cümlesini açıklar mısınız?

 5. Allah'ın Sabîr ismi, kendimde musibetler, ibadetler ve günahlara karşı sabırda nasıl tecelli edebilir? Ne yapmalıyım ki, özellikle Sabîr ismi bende tecelli etsin, ibadet mi dua mı?

 6. Birinci, İkinci ve Üçüncü vecihte, insanın musibet ve hastalıklara şikayet etmeye hakkının olmadığı beyan ediliyor. Buraları izah eder misiniz?

 7. Gaffar ismi günahları, Şafi ismi hastalıkları iktiza ederse, bu cebir olmaz mı?

 8. İnsandaki günahlara olan meyil ve istekler, Allah'ın hangi ismine bakıyor? Her şey esmanın hakikati ise insanın bütün fiileri -iyi olsun kötü olsun- Allah'ın esmasının (hakikatinin) tecellileri olmuyor mu?

 9. Meşakkatler ve sıkıntılarla insanın istidatlarının inkişaf ve terakki edeceğinden bahsediliyor. İnsandaki bazı madenlerin işletilmesi nasıl oluyor?

 10. Model yapılan ücretli adam, insana işaret ediyor. İnsanın ne gibi ücretleri var?

 11. "Hattâ bir âhiret kardeşim, Muhacir Hafız Ahmed isminde bir zâtın müthiş bir hastalığına ziyade merak ettim." Burada geçen "âhiret kardeşliği" ne demektir?

 12. Başımıza gelen musibetler, geçmişte işlediğimiz günah ve hataların karşılığı mıdır?

 13. Belalara, imtihanlara karşı sabır ve şükretmeli deniliyor. Dünya'nın değişik yerlerindeki savaşlarda, insanların en sevdikleri kişiler öldürülüyor, aileleri öldürülüyor, bebekler öldürülüyor, kadınlara tecavüz ediliyor. Bu insanlar neden şükretsinler?..

 14. Hastalık anında bir dakikalık ibadetin bir gün ibadet hükmüne geçmesi konusunda ayet ya da hadis var mıdır?

Yükleniyor...