"Hayat-ı maneviye ve sıhhat-i ubudiyet, adavet ve inatla sarsılır. Çünkü vasıta-i halas ve vesile-i necat olan ihlas zayi olur." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hayat-ı maneviye ve sıhhat-i ubudiyet, adavet ve inatla sarsılır. Çünkü vasıta-i halas ve vesile-i necat olan ihlas zayi olur. Zira, tarafgir bir muannid, kendi a’mâl-i hayriyesinde hasmına tefevvuk ister."

"Halisen livechillâh amele pek de muvaffak olamaz. Hem hüküm ve muamelatında tarafgirini tercih eder, adalet edemez. İşte, ef’âl ve a’mâl-i hayriyenin esasları olan ihlâs ve adalet, husumet ve adâvetle kaybolur." (Mektubat, Yirmi İkinci Mektup)

Manevi hayatın ve ibadetin sıhhatinin bozulması, düşmanlık ve düşmanlıktaki ısrar ile meydana gelir. Zira âmelini Allah rızasına göre ayarlayan birisinin, mü'mine küsmek gibi Allah'ın razı olmadığı bir fiili yapması mümkün değildir.

Yani kalbinde düşmanlık hissi hâkim olan bir adamın samimi ve ihlaslı olması, pek mümkün değildir. İhlasın olmadığı yerde de maneviyattan ve ibadetten söz edilemez.

İlave bilgi için tıklayınız:

- UHUVVET, ADÂVET, İHTİLAF, İTTİFAK.

- RİSALE-İ NUR TALEBELERİNİN HİZMET ÖLÇÜLERİ.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...