"Ef’al ve a’mal-i hayriyenin esasları olan ihlas ve adalet, husumet ve adavetle kaybolur." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hayat-ı maneviye ve sıhhat-i ubudiyet, adavet ve inatla sarsılır. Çünkü vasıta-i halas ve vesile-i necat olan ihlas zayi olur. Zira, tarafgir bir muannid, kendi a’mâl-i hayriyesinde hasmına tefevvuk ister."

"Halisen livechillah amele pek de muvaffak olamaz. Hem hüküm ve muamelatında tarafgirini tercih eder, adalet edemez. İşte, ef’âl ve a’mâl-i hayriyenin esasları olan ihlas ve adalet, husumet ve adavetle kaybolur." (Mektubat, Yirmi İkinci Mektup, Birinci Mebhas)

Davranışlarımızın ve hayırlı amellerimizin temeli ve esası ihlas ve adalettir. İhlas ve adaletin celladı ve yok edicisi de düşmanlık duygusudur. Mesela, kalbinde düşmanlık duygusu galip olan bir hâkim, düşmanlık beslediği kimseye ya da kavme adaletle hükmedemez, onlara karşı samimi ve ihlaslı bir şekilde davranamaz.

Demek adil ve ihlaslı bir insan olabilmemiz için önce kalbimizden düşmanlık duygusunu söküp atmamız gerekiyor.

İlave bilgi için tıklayınız:

- UHUVVET, ADÂVET, İHTİLAF, İTTİFAK.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...