"Hayat-ı Sâriye" ve "Ulûhiyet-i Sâriye" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ulûhiyet-i Sâriye ve Hayat-ı Sâriye: Vahdet-ül Vücud meşrebince kullanılan tasavvufî tabirler olup; İlâhî sıfatların ve hayatiyetin eşyaya sirayet etmesi, yani tecelli etmesi mânasında kullanılmaktadır Ehil olmayanlar, tabirlerden, -hâşâ- Allah'ın tecessümünü veya eşyaya hulûl'ünü veya eşya ile ittihad ve ittisal'ini zu'metmek gibi bâtıl vehimlere düştüler.

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin bu mesele ile ilgi şu veciz ifadelerini dikkatinize sunuyoruz:

"Evet, delil içinde neticeyi görmek, âlemde Sânii müşahede etmek, tarîk-i istiğrakkârâne cihetiyle cedâvil-i ekvanda cereyan-ı tecelliyat-ı İlâhiyeyi ve melekûtiyet-i eşyada sereyan-ı füyuzatı ve merâyâ-yı mevcudatta tecellî-i esmâ ve sıfâtı, yalnız zevken anlaşılır birer hakikat iken, dîk-ı elfaz sebebiyle ulûhiyet-i sâriye ve hayat-ı sâriye tabir ettiler." (Mesnevi-i Nuriye, Nokta)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...