Hayat ile ruh aynı şeyler midir? Ruhun sıfatları nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan mahiyetinin aslı ve esası ruhtur. Ruh bütün hasselerin, duyguların ve latifelerin efendisidir.

Hayat, ruhun temel sıfatıdır. Görme, işitme, irade gibi diğer sıfatlar hayatın varlığına bağlıdır.

Ruh basittir, bölünmez, parçalanmaz, eskimez, pörsümez, ölmez, dağılmaz, yaşlanmaz. Hayat ve şuur (akıl), ruhun bir hassesi ve vasfıdır. Ceset olmasa da ruhun hayat ve şuuru devam eder. Yani insan ruhu hem görür, hem işitir, hem konuşur, hem düşünür, hem hatırlar, hem lezzet ve elemi hisseder. Hatta insan bedeni öldükten sonra ruha münasip, latif bir kılıf giydirilir, bütünü ile çıplak kalmaz. Esas itibari ile ruh cesede değil, ceset ruha muhtaçtır.

Kabir âleminde de haşre kadar, yani cesetlerin tekrar iade edilme anına kadar, ruhun hayatı devam eder. Zira ölen bedendir, ruh bakidir.

Ruh bir cevherdir asla değişmez, dönüşmez, başkalaşmaz, bir halden başka bir hale intikal etmez. Nefsi ile kaimdir, başka bir cevher ve araza muhtaç değildir. Ruh aslını daima muhafaza eder.

Ruhun bir sıfatı da bekadır. Ruh, Allah’ın ibkasıyla, yani baki kılmasıyla bakidir. Ceset ise, ruh ile kaim bir arazdır. Ruh asliyetini muhafaza ederken, ceset devamlı değişir. Fena ve zevale mahkûmdur. Ruhsuz ceset olamaz; ama cesetsiz ruh olabilir.

Cesedin bütün cüzleri ruh ile kaim olup, onun tedbir ve terbiyesindedir. Ruh, cesedin her yerinde hazır ve nazır olmakla beraber, zâtı itibari ile cesedin herhangi bir yerine mahkûm değildir. Ruh için, cesedin şurasındadır, demek doğru olmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...