"Kanun bir silsiledir, ef'al onun ile bağlıdır." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Alem-i Emir: Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatının tecelli ettiği ve irade sıfatının hakim ve galip olduğu alemdir; bir nevi irade sıfatının arşıdır. Bu alemde bütün kainatta olacak bitecek şeylerin emri ve komutu vardır, yani bir nevi şu görünen alemin arkasındaki komut alemidir, diyebiliriz.

Bunu bilgisayardaki yazılımla da örneklendirebiliriz; misal programcı yapacağı programın önce komutlar ve emirler bölümünü tamamlar, sonra işler ve görüntü o komutlara göre hareket eder ve şekiller orada belirtilen komutlar üzerine bina olur. Aynen kainat da bir programın görünen yüzüdür, iradeden gelen alem-i emirde görünmeyen gerçek yüzüdür.

Kanun: Alem-i emirin herbir tecelli ve cilvesinin tek tek adına kanun denir. Misal, emir aleminde yerin cisimleri çekme komutuna yer çekimi kanunu diyoruz.

Ef’al: Kelime olarak fiil ve eylemler manasına geliyor. Emir aleminde verilen komutun kanun eşliğinde maddi ve fiili alemde vuku bulmasıdır.

Silsile, bir şeyin kökten ucuna kadar uzanan sürecidir. Emir alemi bir kök, komutlar buradan çıkar, kanunlar gövdedir, fiiller ise yaprak ve meyvelerdir. En derin kök ise; Allah’ın “irade” sıfatıdır, her şey buradan kaynayıp geliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...