"O karmakarışık zannettiğin vaziyetler, kudretin kader kitabına göre kemal-i intizamla bir istinsahtır…" Karışıklığın bir nevi kitabet olması ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bitkilerin ve hayvanların şekilleri, hususiyetleri, vazifeleri, ömürleri ve daha nice cihetleri birbirinden farklıdır. Bu farklılık her birindeki esma tecellilerinin birbirinden ayrı olmasından kaynaklanır. Mesela, hayvanların rızıklarını düşünelim. Sineklerin ve karıncaların, kuşların ve balıkların, aslanların ve ceylanların rızıkları birbirinden çok farklıdır. Bu farklılıklar Rezzâk isminin söz konusu canlıların mahiyetlerine göre ayrı şekillerde tecelli etmesinin neticesidir. Üstad Hazretleri bu karışıklığı kitabete benzetiyor.

Yazı ile çizgi arasındaki fark, birincisinin çok manalar ifade etmesi, ikincisinin ise hiçbir manaya delalet etmemesidir. Mananın meydana gelmesi farklı harflerin muhtelif şekillerde dizilmeleriyle olur. Üstad Hazretleri "Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayr-ı mahz olan vücuttan ziyade, şerr-i mahz olan ademe yakındır ve ona gider." (Lem’alar, İkinci Lem'a) buyurmakla, rahatın sürekli olmasını düz bir çizgiye, "Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar." (bk. age.) cümlesiyle de hayatın dağdağalarını ve musibetlerini yazıdaki farklı harflere ve kelimelere benzetmiş oluyor ve hayatın bunlarla kemale erdiğini ve kuvvet bulduğunu beyan ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...