"Hayatı veren elbette O'dur, Hayy u Kayyûmdur." Hayy isminin Kayyum ismi ile beraberce zikredilmesinin hikmeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Âyetü’l-Kürsi’de Allah isminden hemen sonra Hayy ve Kayyum isimleri birlikte yer almaktadır.

Cenab-ı Hakk’ Hayy’dır, yani hayat sahibidir, Zât’ı gibi hayatı da ezelî ve ebedîdir. Bütün hayat sahiplerinin hayatları O’nun Muhyi (hayatı veren) isminin birer tecellisidir.

Kayyûm; her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, bütün varlık âlemini idare eden demektir.

Sorularlarisale sitemizden bir bölüm:

Hazret-i Ali Efendimize (ra) göre “Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl, Kudüs” isimleri birlikte okunmakla ism-i a’zam olurlar. Buna göre bu isimlerin her biri “ism-i a’zamın altı nurundan bir nur” olur.

Bununla birlikte, ism-i a’zam gizli olduğundan, bu isimlerin her birinin de ism-i a’zam olmaları mümkündür. Bunun içindir ki Üstadımız, bu isimlerin her birini açıklarken “bir ism-i a’zam yahut ism-i a’zamın altı nurundan bir nur” ifadesini kullanır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...