İsm-i azam ne manaya geliyor? Her isim ism-i azam mıdır? Tevhidin ism-i azam noktasındaki ispatı ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Âzam, en büyük, en azim demektir. “İsm-i A'zam, Allah’ın bütün esmâ-i hüsnasının mânâlarını içinde toplayan ismi” şeklinde tarif edilmektedir.

Her ismin ism-i azam olma ihtimali vardır. İsm-i azam bilinmediğinden her isme bu nazarla bakmak ve her ismi önemle zikretmek gerekir. Bu hikmetine binaen ism-i azam kesin olarak bildirilmemiştir. Ancak, âlimlerin ve mürşitlerin büyük çoğunluğu Allah isminin ism-i azam olduğu kanaatindedirler. Nitekim Üstat Hazretleri de Mesnevî’sinde “Bütün esma-i hüsnanın ifade ettiği manalar ile bütün sıfât-ı kemaliyeye lafza-i Celal olan 'Allah' bi’l-iltizam delâlet eder.” buyurmaktadır.

Bir de her ismin azam mertebesi vardır. Bir ismin azam mertebesine mazhar olan bir zat o ismi ism-i azam olarak görmüştür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...