İkinci Makam, Altıncı Kelime

İçerikler


  1. "Hayat veren yalnız odur." Mikroplardan ta insan hayatına kadar hayat mertebeleri vardır. Buradaki hayattan maksat hangi hayattır?

  2. "Kâinatın ruhu, nuru, mayası, esası, neticesi, hülasası hayattır. " Hayat kâinatın nasıl ruhu, mayesi, esası olabilir? Hayatla kâinat arasındaki münasebet hangi cihetlerle kendini gösterir?

  3. "Hayatı veren kim ise, bütün kâinatın hâlıkı da odur." Hayatı veren, nasıl her şeyin de hâlıkı oluyor?

  4. "Hayatı veren elbette odur, Hayy u Kayyûm'dur." Hayy isminin Kayyum ismi ile beraberce zikredilmesinin hikmeti nedir?

  5. "Şu orduya bakıyoruz ki..." Buradaki elbiselerin, erzakların, talimatların, terhisatların, silahların, askerlik müddetlerinin ayrı ayrı olmalarını açabilir miyiz?

  6. İhya, idare, terbiye ve iaşe için ordunun "Bütün şuunatıyla ihata eden bir ilm-i muhitin" olması niçin icap ediyor?

  7. Yirminci Mektup, Altıncı Kelime olan Yuhyi; hayatı veren odur kısmının İkinci Makam'ında niçin Cenab-ı Hakk'ın ilminden bahsedilmiştir? Hayat ve Cenab-ı Hakk'ın ilmi arasındaki alaka nedir?

  8. "Bir taburda on millet bulunsa, ayrı ayrı teçhiz etmesi on tabur kadar güç olduğundan..." Devamıyla izah eder misiniz? İnsani orduların tanzim ve hususiyeti ile ordu-yu İlahinin vaziyetini bir iki misalle açabilir miyiz?

  9. "Kâinat mescidinde o cemaat-i uzmaya اَللهُ لآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ...الخ okutturuyor." Paragrafta geçen ayetin yeri ve meali ile beraber paragrafla münasebetini açıklar mısınız?

Yükleniyor...