"Hazret-i İsa Aleyhisselâm'a Mesih nâmı verildiği gibi; her iki deccala dahi Mesih nâmı verilmiş..." Deccal ve Süfyana da mesih denmesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mesih: Kelime olarak bir şey üzerinde eli yürütmek, bir şeyden ondaki eseri gidermek demektir. Istılahta ise İsa Aleyhisselâm'ın bir ismidir. Elini sürdüğü, meshettiği hastaların iyileşmesinden kinâye olarak "İsa Mesih" denmiştir.

Deccal ve süfyana "mesih" denilmesinin ve bunların Hazreti İsa (as) ile olan farkını Üstad Hazretleri şu şekilde izah ediyor:

"Rivayetlerde Hazret-i İsa Aleyhisselâm'a Mesih nâmı verildiği gibi her iki deccala dahi Mesih nâmı verilmiş ve bütün rivâyetlerde مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.. مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ denilmiş. Bunun hikmeti ve te'vili nedir?"

"Elcevab: Allahu a'lem bunun hikmeti şudur ki: Nasıl ki emr-i İlâhî ile İsa Aleyhisselâm, Şeriat-ı Museviye'de bir kısım ağır tekâlifi kaldırıp şarap gibi bazı müştehiyatı helâl etmiş. Aynen öyle de; büyük deccal şeytanın iğvası ve hükmü ile şeriat-ı İseviyenin ahkâmını kaldırıp Hıristiyanların hayat-ı içtimaiyelerini idare eden rabıtaları bozarak, anarşistliğe ve 'Ye'cüc ve Me'cüc'e zemin hazır eder."

"Ve İslâm deccalı olan Süfyan dahi, Şeriat-ı Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâm'ın ebedî bir kısım ahkâmını nefis ve şeytanın desiseleri ile kaldırmağa çalışarak hayat-ı beşeriyenin maddi ve mânevi râbıtalarını bozarak serkeş ve sarhoş ve sersem nefisleri başıboş bırakarak hürmet ve merhamet gibi nurani zincirleri çözer; hevesât-ı müteaffine bataklığında, birbirine saldırmak için cebri bir serbestiyet ve ayn-i istibdad bir hürriyet vermek ile dehşetli bir anarşistliğe meydan açar ki, o vakit o insanlar gayet şiddetli bir istibdaddan başka zabt altına alınamaz."(1)

Hazreti İsa (as) Allah’tan aldığı emir ve yetki ile Museviliğin ağır şartlarını mesh ederken yani bozarken, deccal ve süfyan küfür ve inkarın sevki ile İslam ve Hristiyanlığı mesh etmeye çalışmışlar. Mesih sıfatı aynı ama biri meşru iken diğeri gayrimeşru.

(1) bk. Şualr, Beşinci Şua, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...