"Hedâyâ-yı hayatiyelerini daimî bir sûrette Zât-ı Hayy-ı Kayyûma takdim ettiklerini ilmelyakîn, belki hakkalyakîn ile bildim ve gördüm." Cümlesini ve "hedâyâ" mefhumunu izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayatın teşekkülü için kâinat çarklarının bir fabrika gibi işlemesi ve çalışması gerekiyor. Bu da hayatın, bütün sebeplerin bir araya gelmesiyle hâsıl olan mükemmel bir san’at olduğunu gösterir. Ayrıca, hayat üzerinde bir tevhid mührünün olduğuna işaret ediyor. Yani hayatı icad etmek için, bütün sebepleri de icad etmek, her şeye hükmetmek gerekir.

Mesela, bir elmanın meydana gelmesi için hava lazım, güneş lazım, toprak lazım, su lazım; bu dört unsur ise bütün kâinatı kuşatmıştır. Demek elmanın vücud bulabilmesi için, bütün unsurların ona hizmet etmesi gerekiyor.

Hayatın yaratılışındaki bu ilahî mühür, onu insan için temel ve esas yapıyor. Yani insanın mahiyetindeki bütün duygu ve latifelerin hepsi hayattan kaynıyor. İnsan hayat sayesinde, işitir, konuşur, tadar, dokunur, sever, düşünür, lezzet alır veya acı duyar. Bu sayılanların hepsi ayrı bir nimet, ayrı bir âlemdirler. Hepsinin esası ve temeli ise hayattır.

Demek insan ne kadar çok hediyelere mazhar ise, o kadar da şükre ve teşekküre memurdur. İnsan nasıl nimetlere hayat vasıtası ile sahip oluyorsa, bu nimetlerin hepsine teşekkür ve şükranı da hayat ile yapıyor. Hayatın bu fıtrî şükür ve teşekkürlerini insan yine hayatı ile Allah’a takdim ediyor.

Namaz, zekât, oruç, hac gibi farzları insan hayatı ile ifa edip Allah’a takdim ediyor. Bu sadece insanlar için değil, diğer canlılar içinde geçerlidir. Her canlı hayatının hediyelerini şuuru olsun veya olmasın Allah’a takdim ediyor. İnsan ise âza ve duyguları ve harika istidadı sayesinde bütün mahlûkatın küllî hediyelerini takdim etmekte imamlık vazifesi yapıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

EbedEbed
Maaşallah. Allah konuşturuyor sizleri. Sorularla İslamiyet'in İslamiyete ettiği bu hizmet cihanşumul bir kıymet arzediyor..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...