"Hem ayn-ı muhabbet bir fikirdir." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın, dünyaya ve içindekilere olan muhabbeti, manay-ı harfi ile olsa, yani Allah hesabına olsa, o zaman her şeye olan muhabbet sevaplı, güzel, lezzetli, kaybolmayan, meşru bir şükür ve fikir hükmüne geçer.

“Aynı muhabbetin fikir olması” ise; dünya, Allah’ın isimlerinin okutulduğu ve ders verildiği bir mekteptir. Bu mektepte bütün isimler talim ettirilir. İnsan dünya ve içindekileri, bu mektep olma yönü ile, yani fikir ile okuması, muhabbete vasıta olur. Bu fikir, muhabbete vasıta olmasından fikir, aynı muhabbet hükmünü alır. Çünkü teveddüd, tearüf nisbetindedir. Yani sevgi, tanıma nisbetindedir.

Muhabbetullah, marifetullahın bir neticesidir. Marifet ise, fikir ile olur. O zaman fikre, muhabbet nazarı ile bakabiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...