"Hem cismanî, hem ruhanî bütün esâsâtını muhafaza edecektir." Ahiret saadeti bunu nasıl temin edecek, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu cümle insanın ahirette hem cismen hem de ruhen dirileceğini, ebedî yaşayacağını ve kâinatınnizam ve esası olarak da ahirette cari olacağına işaret ediyor. Tabiatiyle kâinatın ahirette esas olarak devam etmesi şeklendir, mahiyet olarak değildir.

Mesela; dünyadaki elma ve elma ağacı orada da devam edecektir. Lakin elmanın tadı, lezzeti ve yetişme süresi ahirete uygun olacaktır. Elma ve elma ağacı dünyada olduğu gibi tadı cüz’î, yetişmesi uzun sürmeyecektir. Elini uzattığında elma anında hazır olacak, koparılan elmanın yerine aynı anda aynısı yaratılacaktır. Dünyada hikmet, ahirette kudret esastır.

İşte elma ve elma ağacının şeklen ahirette de devam etmesi; cismanî esasların cennette korunması mânasına geliyor. Ama tadının çok farklı olması, anında vücuda gelmesi de, nimeti ve lezzeti oluyor.

Cesedimizin orada aynı ile yaratılması, cismanî esâsların muhafaza edilmesi mânâsına gelirken; bedenimizin hem kusursuz, güçlü, hastalıklardan, ihtiyarlamaktan beri olması da ahiret esası olarak karşımıza çıkacak.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...