"Huriler nev’i ve ruhanîler cemaati ve melek cinsi ve cin taifesi ve insan nev’i, birer güzel şahıs hükmünde tasvir ve tanzim ve icad edilmiştir." Huri, ruhani ve melekler aynı nev kategorisinde midirler?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Melekler nurani ve latif mahlukturlar. İradeleri sadece hayır ve ibadet cihetine çalışır. İsyan ve günah işleme kabiliyetleri yoktur.

Cinler de latif bir fıtrata sahiptirler. Yalnız meleklerden farklı olarak şerre de kabiliyetleri vardır, bu noktadan meleklerden ayrılırlar. Yani cinler ile melekler fıtratlarının letafetleri noktasından bir birlerine benzerler, lakin şerre kabiliyet noktasından ayrışırlar.

Ruhaniler kainattaki kanunlardan oluşan bir tür soyut varlıklardır. Bunlar ne cinlere ne de meleklere benzerler. Kainatın her yanını kuşatan mücerret varlıklardır.

Huriler, ahiret hayatının insanlarıdır, denilse yanlış olmaz. Zira bunların hem ruhları hem de ahirete münasip cesetleri vardır. Ruhaniyet noktasından meleklere benzerlerken, ceset noktasından insanlara benzerler. Buradaki ayrım, tam bir ayırım değil, bir sıfat ya da vasfından dolayı bir ayırımdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...